22
do, mrt
7 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

BURGUM -

Gemeenteraadsverkiezingen              
Opkomst 59,75% 59,17%  60,3%  
  2010 2014 2018
CDA 24,5% 3597 6 25,1% 3646 6  23,1% 3445  6
PvdA 16,6% 2422 4 17,6% 2557 4 11,6%  1736  3
FNP 19,7% 2892 5 19,4% 2829 5  18,8%  2809  5
VVD 11,6% 1703 3 11,5% 1674 3  13,9%  2068  3
Grien Links 11,5% 1694 3 10,1% 1476 2  15,0%  2237  3
ChristenUnie 7,3% 1066 1 9,3% 1359 2  10,8%  1604  2
D66 3,8% 561 0 geen deelname      6,8%  1013  1
Gemeentebelangen 5,0% 730 1 6,7% 976 1      
      23     23      

BUITENPOST -
Gemeenteraadsverkiezingen              
Opkomst 54,3% 55,9%      
  2010 2014 2018
CDA 25,5% 2986 6 22,7% 2730 5      6
PvdA 16,6% 1949 3 13,4% 1611 3      2
FNP 23,8% 2791 5 25,2% 3030 6      4
VVD 7,6% 895 1 6,3% 766 1      1
ChristenUnie 13,4% 1574 3 17,0% 2046 3      3
Gemeentebelangen 12,7% 1494 3 14,9% 1796 3      3
PVV .        1
Groen Links .        1
      21     21      21

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft, woensdag, rond het middaguur de uitslag van de schaduwverkiezingen op 15 maart bij osg Singelland en csg Liudger in Burgum bekendgemaakt. De schaduwverkiezingen kwamen tot stand op initiatief van de gemeente Tytsjerksteradiel en welzijnsorganisatie KEaRN en de gewaardeerde medewerking van de beide scholen, de leerlingen en kandidaat-raadsleden.
Lees meer...

BURGUM - Woensdag 21 maart kan er niet gestemd worden in het stembureau bij woonzorgcentrum Bennemastate in Hurdegaryp in verband met een uitbraak van het Norovirus. Het virus is zeer besmettelijk en kan ontsteking van de darmen veroorzaken. Omdat de gemeente geen gezondheidsrisico’s wil nemen wordt het stembureau, mede op advies van de GGD, verplaatst naar het MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5.

BURGUM - Inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel betalen dit jaar in vergelijking met de rest van Nederland relatief weinig afvalstoffenheffing. Zo bedraagt de heffing voor een eenpersoonshuishouden in Tytsjerksteradiel dit jaar 133,20 euro, wat 31,6% goedkoper is dan het landelijk gemiddelde van 194,65 euro. Dit blijkt uit onderzoek van AfvalcontainerShop.nl, dat de afvalstoffenheffingen in alle Nederlandse gemeenten vergeleek.
Lees meer...

BURGUM - De stembus in het gemeentehuis in Burgum is woensdagochtend ook op gebruikelijke tijd open gegaan om iedere stemgerechtigde de kans te geven hun stem uit te brengen voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor deze keer, tevens laatste keer het referendum. In het gemeentehuis was de opkomst meteen al goed te noemen. Rond 9 uur waren er al een kleine 100 stemmen uitgebracht.

BURGUM - Het CDA Tytsjerksteradiel wil dat jongeren in alle dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel de kans krijgen betaalbaar te wonen en dat ouderen langer kunnen blijven wonen in levensloopbestendige woningen. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een woonvisie geschreven met een sterke focus op te verwachten krimp. Dit betekent geen dorpsuitbreidingen meer en geen nieuwbouw in Sumar, Suwald, Ryptsjerk en Jistrum.
Lees meer...

Meer artikelen...