23
wo, sept
1 Nieuwe art.
Advertentie:

De FNP mei harren bydragen yn de Feanster Krante net mear yn it Frysk dwaan.
Artikels yn it Frysk wurde net mear pleatst troch de kranten fan de
NDC groep

Anno 2020 moatte wy yn ús moaie Fryslân noch hieltyd fjochtsje foar ús taal en kultuer.
Al jierren docht de FNP Achtkarspelen harren politike bydrage "De Spreekbuis" yn de Feanster krante yn it Frysk.
Mar dit wykein kaam it folgjende berjocht op ús bydrage wer werom. Alle klompen fan ús fraksje binne no stikken, sy brutsen dreks.


dank! even een lastige, we plaatsen geen volledig Friestalige artikelen (meer),
hooguit met bijv. citaten of specifieke woorden.
Belangrijkste reden is dat niet-Friezen, maar zelf veel Friestaligen,
niet of moeilijk Fries kunnen lezen/schrijven (bron: Taalatlas).
En we willen een krant voor iedereen zijn. Ik wil evt. wel de Friese versie op de site plaatsen.
Ik hoop dat u me kunt helpen aan een Nederlandstalige versie.

Is dit sa, wolle se in krante foar eltsenien wêze. Yn elts gefal net foar ús en in soad Friezen mei ús.
En de hoop dat de FNP in Hollânske oersetting oanleveret as it stik oerset yn it Hollânsk pleatst hawwe wol kin it jiskefet yn.

Sil de Feanster krante en de NDC fanôf no ek gjin frysktalige rouadfertinsjes mear opnimme,
as is dit oars omt der dan oan de Friezen fertsjinne wurde kin.

Dizze diskriminaasje lit de FNP Achtkarspelen net gewurde, en aksje wurdt ûndernaam.
It anty diskriminaasje buro Tumba is al oan it wurk en wy sille der by de gemeente Achtkarspelen op oantrûne
dat wy as gemeente dochs net in ynfo pagina hawwe wolle, yn in krante wêr de gemeente net Frysk kommunisearje mei en
dy't in grut diel fan harren befolking diskriminearret.

wurdt ferfolge....
Tjibbe Brinkman
FNP

BURGUM - Toch was het een klein feestje, een feestje voor kinderen waar geen kind bij was. Een aantal dagen eerder waren de SN voetbaldagen en daar bleven zo’n 120 voetballen over. De organisatie wilde iets goeds met deze ballen doen en bedacht dat de Kleding- en voedselbank in Burgum de ballen moest krijgen.
Donderdagmorgen was het voorzitster Bianca Boonstra - Kuipers die de ballen door Natasja de Haan namens de SN voetbaldagen aangereikt kreeg.
Lees meer...

SURHUISTERVEEN – Aan de Blauwhuisterweg op het terrein van Hoveniersbedrijf “It Kampke” in Surhuisterveen stond zaterdag 19 september 2020 een schuddende en stampende dorsmachine. De tarweoogst van de ‘buurtboeren van Blauhûs’ werd afgesloten. Na ploegarbeid, het inzaaien en maaien met oldtimers volgde het moment van de oogst van tarwekorrels en het persen van stro. Oude tijden herleven in Surhuisterveen door de geuren en geluiden van oude motoren van de oldtimers en de stoomwolken van de locomobiel (stoommachine).
Lees meer...

BUITENPOST - De voor het 100-jarig jubileum van Plaatselijk Belang Buitenpost geschreven jubileumboeken zijn al ruim twee maanden in de plaatselijke boekwinkel uitverkocht. Toch had PBB nog drie exemplaren op voorraad om een belofte aan de Openbare Bibliotheek na te komen. Ook zij wilden graag het boek op de plank en door de Corona-uitbraak had levering nog niet plaatsgevonden. Afgelopen week overhandigde mede-schrijver Johan Kootstra de drie "Buitenpost, een goede gelegenheid" aan bibliotheekmedewerkster Roelien Bruinsma in gezelschap van PBB-voorzitter Loes van Denderen (rechts). Voor de Buitenposters die het boek niet meer aan konden schaffen is er binnenkort dus toch gelegenheid om zich via de bieb aan de Kerkstraat in het verleden en heden van Buitenpost te kunnen verdiepen.
(@foto: Tilly Kuipers)

Gerhild van Rooij vertelt over beelden in Tytsjerksteradiel. Deze keer over het tableau in de vlasfabriek

Het Tomashuis in Munein is gevestigd in een dorpsbeeld bepalend gebouw van uitzonderlijke cultuurhistorische waarde, de voormalige vlasfabriek. Bij de entreedeur, Halligenweg 5, hangt een tegeltableau van de vlasfabriekIn Friesland werd veel topkwaliteit vlas verbouwd, vaak op gehuurd land. ‘De Belgen’ kochten in de zomer vlas  'op stoppel'. In 1887 werd ruim 95% van de vlasproductie in Nederland onbewerkt naar België uitgevoerd. Daar kon door professionele bewerking uniforme kwaliteit lint tegen een scherpe prijs worden geleverd aan spinnerijen. De verwerking van resterende partijen vlas gebeurde op honderden boerderijen en braakhokken in Friesland. De spreiding maakte de kwaliteit van het eindproduct zeer verschillend en was in 1898 aanleiding voor het stichten van de vlasfabriek in het noorden te Mûnein, toen nog deel van Oentsjerk.

BUITENPOST - De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost (IWB) doet na de woonenquête nu verder onderzoek naar de mogelijkheden ter verbetering van het wonen in Buitenpost. Op woensdag 16 september werd daartoe een eerste bezoek afgelegd aan de Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) in het dorp. Enkele leden hielden een informatief gesprek met het bijna complete managementteam van SWA en de uitkomst werd als positief ervaren.
Lees meer...

HURDEGARYP - Kunstfotograaf Johannes Bosgra uit Hurdegaryp heeft de ‘Kultuerpriis Tytsjerksteradiel 2020’ gewonnen. Uit handen van cultuurwethouder Tytsy Willemsma ontving hij zaterdag 19 september de prijs, bestaande uit een cheque ter waarde van € 1.000. Cultuurlab Het Achterland uit Burgum won de ‘Oanmoedigingspriis jong talint Tytsjerksteradiel’. Het was de eerste keer dat deze prijs uitgereikt werd. Wethouder Willemsma overhandigde Dirk Bruinsma een cheque ter waarde van € 500.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie