20
zo, okt
5 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

HARKEMA - Zoals gewoonlijk wodt het zomerseizoen ook dit jaar weer afgesloten met de stamppot wandel- en fietstochten en wel op zaterdag 26 oktober. Ieder jaar neemt de belangstelling om aan deze tochten deel te nemen toe en men verwacht ook dit jaar weer veel deelnemers. De wandelaars kunnen kiezen uit drie afstanden nl. 8.5, 15 en 25 km. Voor de fietsers zijn er twee afstanden beschikbaar nl 35 en 50 km. De start is voor alle afstanden vanaf 10.00 tot 14.00 uur bij De Spitkeet. De Dunen 3, 9281 KT in Harkema.
Lees meer...

BUITENPOST - Op dinsdag 5 november a.s. organiseert de Stichting Oud-Achtkarspelen een lezing over hannekemaaiers. Hannekemaaiers of Hollandgangers waren buitenlandse ‘seizoenarbeiders’ in de hooibouw. Soms bleven ze daarna granen- en herfstgewassen oogsten of ze kwamen eerder al vlas en suikerbieten uitdunnen en wieden. Een aantal verkocht meegebrachte waren. Kiepkerels, lapkepoepen en marskramers uit Westfalen richtten hier zelfs bedrijven op. Anderen kwamen dijken aanleggen, turfsteken of vonden werk op blekerijen, steenbakkerijen of op de walvis- of koopvaardijvaart. De lezing wordt gegeven door mevrouw Gerhild van Rooij en vindt plaats in de Schakel (ingang Berkenlaan) aan de Voorstraat 15 te Buitenpost. De avond begint om 19:30 uur en de toegang is gratis.

BUITENPOST - Dinsdagavond werd Creative Work in de categorie Kleinbedrijf en VDM Woningen in de categorie Middenbedrijf verkozen tot winnaars van de Ondernemersprijs Achtkarspelen 2019 (OP8K). Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het Nordwin College in Buitenpost, georganiseerd door de Gemeente Achtkarspelen, ABC en Rabobank Drachten Noordoost Friesland, werden de eervolle prijzen uitgereikt. Naast de ondernemersprijs werd ook de publieksprijs en, voor het eerst dit jaar, de onderwijsprijs uitgereikt.
Lees meer...

BURGUM - Filmcafé Burgum bestaat vijf jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden. Het bestuur van het filmcafé had daarbij gekozen voor een heus filmfestival op zaterdag 12 oktober: bezoekers konden uit zes films kiezen die twee aan twee werden vertoont in Glinstra State, de thuisbasis van het filmcafé. Het bleek een goede formule. Uiteindelijk mocht het filmcafé een kleine 200 bezoekers verwelkomen.

Lees meer...

BUITENPOST - De educatie- en instructieweek over de aanplant van 55.000 biologische bloembollen in de regio Buitenpost en Kollum is deze week van start gegaan. Het Friesland College en Nordwin College in Buitenpost en alle basisscholen in Buitenpost en Kollum krijgen voorlichting van vrijwilligers van Natuur- en Milieueducatie (NME) De Klyster (Noardeast-Fryslân) en NME Pingo & Pet (Achtkarspelen).
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - De CDA fracties van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen bezoeken regelmatig bedrijven en organisaties in onze gemeenten. De fracties laten zich graag informeren over hoe de contacten gaan tussen gemeenten en het bedrijfsleven. Daarnaast willen ze graag horen hoe het bedrijf aankijkt tegen het werk van de raadsleden en de uitwerking van vastgesteld beleid. In dat kader hebben de gezamenlijke fracties een bezoek gebracht aan Biddle in Kootstertille.
Lees meer...

HURDEGARYP - De jaarlijkse open dag bij zorgcentrum Bennemastate was zaterdag druk en zeer gezellig. Er was informatie over het zorgcentrum te krijgen maar ook een rommel- en boekenmarkt, natuurlijk het draaiend rad maar ook meerdere kramen in de hal. Het traditionele hoogtepunt ? het ‘om niet’ optreden van Shanty koor Aan Lager Wal. Een optreden bij de afdeling kleinschalig wonen en eentje in de volle grote zaal. De opbrengst van deze dag komt geheel ten goede van de bewoners.
Lees meer...

Meer artikelen...