25
za, mei
4 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

BURGUM - Hét zomercadeautje van de Bibliotheek: Meer dan 60 e-books voor het hele gezin op smartphone of tablet. Vanaf 1 juni is de VakantieBieb er weer, hét zomercadeautje van de Bibliotheek. Met de VakantieBieb heeft iedereen de hele zomer toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books. De VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen hier de e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus.
Lees meer...

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen werkt voor het bestrijden van armoede intensief samen met verschillende maatschappelijke organisaties die zich met armoedebestrijding bezighouden zoals: Kearn, Timpaan, Jeugdcultuurfonds, Voedselbank en de GGD. Om deze samenwerking te benadrukken en verder uit te bouwen hebben de gemeente en de partijen op dinsdag 23 mei een intentieverklaring ondertekent met de titel “Samen de armoede bestrijden”.
Lees meer...

BURGUM - Van 5 t/m 11 juni is het de week van de Jonge Mantelzorger. In deze week heeft het steunpunt mantelzorg aandacht voor jongeren die opgroeien met zorg. Dit kan zorg zijn voor een vader of moeder maar ook een broertje of zusje die zorg nodig heeft. In deze week worden er door het steunpunt verschillende activiteiten voor en met jongeren georganiseerd.
Lees meer...

EARNEWÂLD - We varen langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt de excursieleider van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa; Nationaal Park De Alde Feanen. En dat vlakbij Leeuwarden en Drachten.
Lees meer...

BURGUM - Rijkswaterstaat brengt van maandagavond 29 mei tot en met donderdagochtend 8 juni nieuw beton aan op een van de pijlers van brug Oude Schouw (Aldskou) over het Prinses Margrietkanaal tussen Jirnsum en Akkrum. De herstelwerkzaamheden vinden dagelijks plaats tussen 22:00 uur en 06:00 uur. Aangezien het brugdek omhoog moet staan tijdens de werkzaamheden is de brug tijdens deze werkzaamheden voor al het wegverkeer gestremd.
Lees meer...

WYNS - In protte drokte ek yn Wyns mei it doarpsfeest foar alle ynwenners. It is in lytse mienskip sadwaande gjin kloften minsken op stjitte as yn'e tinte. De fleur is der grif net minder om en de dielname oan it programma is yn ferhâlding mei it tal ynwenners fan it doarp oan'e Ee.
Lees meer...

EARNEWÂLD - Ben je wel eens in een groot natuurgebied geweest met volle maan? In Nationaal Park De Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, kun je op zaterdag 10 juni van 20.00 tot 21.30 uur met een gids van It Fryske Gea op jeugdexcursie om het nachtleven in de natuur te ontdekken. Ben je tussen de 6 en 12 jaar en lijkt dit je een spannend avontuur? Geef je dan uiterlijk vrijdag 9 juni voor 15.00 uur op via het bezoekerscentrum, tel.: 0511-53 96 18. Deelname is voor kinderen van leden van It Fryske Gea gratis
Lees meer...

Meer artikelen...