18
ma, mrt
0 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

WYNS - Op een droomplek in de kleine mienskip Wyns richtte Esther vd Werf de afgelopen tijd haar droomplek in met haar Levensschool. Na een verleden als school, Juffer Mier en Ka&Ko, lijkt de cirkel rond met de invulling van de locatie. Het mens-zijn staat, voelbaar, centraal tijdens de Open Dag zaterdag 25 maart jl. Omzoomd door een prachtig landschap is een centrum gestart met aandacht voor rust en ruimte voor kinderen en volwassenen.
Lees meer...

BURGUM - Van 4 t/m 9 april wordt er, in het teken van de Nationale Museumweek, stilgestaan bij het echte ‘goud’ van Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum: de zogenoemde houten broek van Pieter Jelles Troelstra. De houten broek is een spreekgestoelte waarop Troelstra tal van redevoeringen uitsprak en zijn socialistische gedachtengoed de wereld in bracht.
Lees meer...

SUMAR - Zaterdag 25 maart vertrok een groep van 16 Sumarders al vroeg naar Amersfoort om daar hun Fryske titel van Kern met Pitters te verdedigen. De Sumarders waren 21 januari dit jaar met hun project eerste geworden bij de Friese finale van Kern met Pit. Van 8 tot 22 maart kon men stemmen uitbrengen op een ingediend filmpje. Deze stemming telde voor 50% mee voor de definitieve einduitslag. Friesland won 301 stemmen maar kon daarmee niet opboksen tegen onder andere Limburg met 2277 stemmen.
Lees meer...

BURGUM - Maandag 27 maart jl., vierden Tjerk en Margaretha Wester - Jongsma (Burgum) dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk traden. Reden voor loco- burgemeester Doeke Fokkema het jubilerende echtpaar die dag te bezoeken. Hij bracht hen namens het voltallige gemeentebestuur de felicitaties over. Dat ging vergezeld van een prachtig bloemstuk.
Lees meer...

BURGUM - Leerlingen van CSG Liudger (3H/V Frysk) uit Burgum hebben het Passie verhaal uit de Bijbel, Matheus 26 t/m 28, vertaald in It Frysk. Als basis werd de Bijbel in gewone taal gebruikt. Samen met docent Tjeerd Kooistra hebben de leerlingen in december en januari tijdens de lessen Frysk gewerkt aan de vertaling. Een oplage van 30.000 boekjes die via andere scholen, kerken en het Nederlands Bijbelgenootschap worden verspreid. Dinsdagmiddag werden de eerste exemplaren op school aan de leerlingen overhandigd.
Lees meer...

BURGUM - Op dinsdag 4 april nodigen OSG Singelland Burgum en CSG Liudger Burgum een aantal vooraanstaande jeugdboekenschrijvers en een illustrator uit om aan alle leerlingen uit de brugklassen over hun werk te komen vertellen. Het Schrijversfestival, dat mede mogelijk wordt gemaakt door de gemeente Tytsjerksteradiel en de stichting Schrijvers School Samenleving in kader van leesbevordering, is inmiddels een populair jaarlijks terugkerend  evenement.
Lees meer...

BURGUM - Werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, ontvangen het Meiinoar Meidwaan vignet van de gemeente Tytsjerksteradiel. Deze werkgevers onderkennen de talenten van mensen met een arbeidshandicap en bieden hen perspectief. Het vignet staat voor het bijdragen aan een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden en treed daarbij op als ambassadeur en als betrokken partner.
Lees meer...

Meer artikelen...