07
di, apr
7 Nieuwe art.
Advertentie:

BURGUM/BUITENPOST. Heeft u een vraag voor burgemeester jeroen Gebben (Tytsjerksteradiel) of burgemeester Oebele Brouwer (Achtkarspelen) over de coronacrisis? Vrijdagochtend (3 april) zijn beide vanaf 11.00 uur te gast in Op'e Hichte EXTRA om uw vragen te beantwoorden.
U kunt dan bellen 0511 461717 of de volgende link gebruiken om uw vraag nu slaan ons door te geven. Klik hier om uw vraag aan te melden

SURHUZUM. Wy sjogge dat der steeds mear inisjativen komme dy’t rjochte binne op duorsumens, ek binnen Achtkarspelen. Wie it tiid foar sa’n inisjatyf yn Surhuzum? Wy fregen ús ôf oft dizze hjoeddeistige foarmen fan “griene” elektrisiteit wol echt sa geskikt binne. Dêrom besleaten wy om it oer in oare boech te goaien: in wynturbine op ’e Surhúster toer. Wy fernamen dat dit soarge foar de nedige ferrassing en sels mylde foarmen fan lilkens sawol binnen as bûten Surhuizum. Gelokkich wie de tiid fan it jier yn ús foardiel, sadat wy der noch in 1 april grap fan meitsje koene.
Lees meer...

LEEUWARDEN. Ondernemers kunnen vanaf vrijdag 3 april de MKB-Voucherregeling ook gebruiken voor het om- of bijscholen van personeel. De laagdrempelige MKB-Voucherregeling is een tegemoetkoming in kosten voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR (personeelszaken). Ondernemers kunnen tot 50% van de kosten van een externe expert of opleiding vergoed krijgen. De regeling wordt verruimd.
Lees meer...

TWIJZEL. Bij een woning aan de Egypte in Twijzel raakte dinsdag een man zwaargewond toen hij afval aan het verbranden was. Door nog onbekende oorzaak vloog de man zelf in brand.
De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en is het slachtoffer naar het Martiniziekenhuis in Groningen gebracht. Onderweg werd de man behandeld door verplegers van de traumahelikopter.

EARNEWALD. Met de bekroning van drie foto’s is het eerste seizoen van de jubileum-fotowedstrijd Kiek’es! van It Fryske Gea afgerond. De winterserie is gewonnen door Piet Blokland uit Vrouwenparochie. Hij won met zijn inzending ‘Springtij Buitendijks’ een weekendje weg in een huisje van Buitenleven Vakanties. Andries Dijkstra uit Noordwolde kreeg de tweede prijs met ‘Pleats Cuba yn it skitterende febrewaris ljocht!’ en Hanneke Hamstra uit Surhuisterveen werd derde met ‘Genieten in bos Bakkeveen’.
Lees meer...

TWIJZEL. Afgelopen zaterdag heeft veehouder Hans Veenstra uit Twizel samen met zijn kleinkinderen 20 nestkastjes voor mezen in strijd tegen de eikenprocessierups opgehangen. De kastjes hangen in de houtwallen tussen Twizel en ‘Egypte’. Dit sympathieke initiatief is mogelijk gemaakt door Pyt van de Polder, vrijwilliger van de agrarische natuurverenging Noardlike Fryske Wâlden én winnaar van de Douwe Hooglandprijs 2019.
Lees meer...

LEEUWARDEN. Achter de schermen van het gesloten Fries Museum gaat het onderzoek naar de collectie van Fryslân door. In februari startte het museum een project waarbij Friezen konden meedenken in het onderzoek naar de omvangrijke fotocollectie. In een openbare oproep vroeg het museum om informatie over 74 glasnegatieven die in 2001 geschonken waren. De kracht van het collectief werd snel bewezen: van ruim de helft van de foto’s werd ontdekt wie erop staan, waar ze gemaakt zijn en wat het verhaal erachter is. Het museum gaat de hulp van het publiek vaker inroepen. De zoektocht staat nu in het teken van de foto’s van de familie van Daniël Draaisma (1867-1931). Via friesmuseum.nl/mysteries kan iedereen meehelpen aan het oplossen van de fotomysteries.
Lees meer...

SURHUISTERVEEN ‘We denken aan jullie!’ Met die boodschap werden de bewoners van ’t Suyderhuys in Surhuisterveen deze week verrast door de ondernemers van Surhuisterveen. Namens de Vereniging van Handel & Industrie bracht het Feanster gezelligheidsduo Tuorke en Jurre verse bloemen naar het verzorgingshuis.
De ondernemers van Surhuisterveen wilden de bewoners van ’t Suyderhuys een hart onder de riem steken. Vanwege de corona-crisis mogen de bewoners namelijk geen bezoek meer ontvangen en mogen ze het pand ook niet verlaten.
Lees meer...

HURDEGARYP. Vrijdag jl. is in Hurdegaryp het kunstwerk De Fjouwer Tinzen afgebroken. De gemeente liet Gerhild van Rooij weten: Voor de aanleg van het project Stationskwartier Hurdegaryp, rondom het stationsgebouw en het nieuwe plein was er onvoldoende ruimte dit kunstwerk aan de vijver te handhaven.
In mondeling overleg heeft kunstenaar Gerlof Hamersma ingestemd met het weghalen (mede vanwege de bouwkundige kwaliteit).Herplaatsen op een andere locatie was voor Gemeente, Dorpsbelang en de kunstenaar geen alternatief.  Dorpsbelang en Hamersma worden betrokken bij het proces ‘nieuw kunstwerk’. Dat zou dit voorjaar worden opgestart, maar door de Corona-crisis wordt dit nu later.

BURGUM/BUITENPOST. Het bestuur van de GR Mobiliteitsbureau in Noordoost-Friesland heeft besloten om de vervoerders van het Wmo- en leerlingenvervoer voorschotten te betalen tot 80 procent van het begrote vervoer. De vervoerders hebben dan voldoende liquide middelen om de komende periode overeind te blijven. Het bestuur van Jobinder doet haar best om de gevolgen van de coronacrisis voor haar burgers te beperken. Haar besluit ligt in lijn met de oproep van de VNG.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie