16
di, juli
0 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

BURGUM - Alweer een geruime tijd, de onthulling van de BurgumMobyl was op maandag 4 juni 2016, is in Burgum de BurgumMobyl. De milieu vriendelijk elektrisch aangedreven auto die door vrijwilligers bestuurd word en vele passagiers voor 1 euro per rit per persoon naar hun bestemming binnen Burgum brengen. Vrijdagmorgen was er een bijzonder ritje, een medewerkster, Sytske Broersma de Bruin van De Pleats die daar al 12.5 jaar werkt werd van huis gehaald in een feestelijk versierde BurgumMobyl naar haar werk gebracht.
Lees meer...

BUITENPOST - De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het leerlingenvervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders: Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost Fryslân. Omdat deze aanbesteding veel vragen oproept, hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.
Lees meer...

BURGUM - Eind vorig jaar hebben ruim 3200 huishoudens in Tytsjerksteradiel een enquête ingevuld over hun woonwensen in de toekomst. De uitkomsten laten zien dat er de komende jaren nog een groeiende woningbehoefte is. Op langer termijn is er echter sprake van een afname. Interessant is ook dat meer dan de helft van de woningvoorraad in de gemeente niet levensloopbestendig is en ook niet eenvoudig te maken is. En dat terwijl veel ouderen toch graag zo lang mogelijk in de eigen woning willen blijven wonen.
Lees meer...

EARNEWALD - Wandelen door de natuur onder leiding van een natuurgids? Het kan op maandag 17 april van 14.00 – 16.00 uur in Nationaal Park De Alde Feanen tijdens de wandelexcursie met als thema ‘zoek het voorjaar’. Dit natuurgebied is bij uitstek geschikt om van de vogelrijkdom en de bijzondere flora en fauna te genieten. Tijdens deze wandelexcursie van It Fryske Gea vertelt de natuurgids over alle bijzondere verschijnselen die in de natuur plaatsvinden in deze tijd van het jaar. Aanmelden kan tot vrijdag 14 april tot 15.00 uur via 0511 53 96 18
Lees meer...

BURGUM - De herinrichting van de H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijkeweg in Burgum is de gemeente voornemens te gunnen aan aannemersbedrijf KWS uit Leek. Wethouder Houkje Rijpstra opende vandaag de enveloppen met de inschrijfbiljetten. “Wy bin as gemeente tige bliid dat it wurk gau los kin en ek dat de oannimmer in goed plan fan oanpak makke hat foar de berikberens, de feiligens en de kommunikaasje ûnder it wurk”, aldus de wethouder na de aanbesteding.
Lees meer...

BURGUM - Op verzoek van een aantal initiatiefnemers moet de provincie Fryslân een besluit nemen om wel of geen snelvaarzone op een deel van de Burgumer Mar aan te wijzen. De provincie wil weten of er voldoende draagvlak in de regio is voor een dergelijke zone. Deze draagvlakmeting staat op donderdag 18 mei 2017 op de agenda van de raad van Tytsjerksteradiel. Inmiddels heeft de gemeente veel brieven en e-mails ontvangen, van zowel voor- als tegenstanders van het snelvaren op de Burgumer Mar.
Lees meer...

BURGUM - Op 11 april a.s. organiseert Bibliotheekservice Fryslân in Theater de Skâns in Gorredijk de 24e editie van de voorleesfinale voor de provincie Fryslân. Deze finale is onderdeel van De Nationale Voorleeswedstrijd. Twaalf kandidaten, afkomstig van basisscholen uit Bolsward, Buitenpost, Drachten, Haulerwijk, Heerenveen, Joure, Leeuwarden (2x), Oppenhuizen, Sexbierum, Ureterp en Wolvega strijden om de titel. Alle kandidaten lezen een fragment voor uit een door henzelf gekozen kinder-/jeugdboek.
Lees meer...

Meer artikelen...