09
do, apr
8 Nieuwe art.
Advertentie:

HURDEGARYP - Gedurende drie avonden wandelden rond de 250 kinderen samen met begeleiders en ouders prachtige routes rondom en door Hurdegaryp. Tijdens de Avond3daagse, die onder ideale omstandigheden werd gelopen had het 5 koppige bestuur samen met heel veel vrijwilligers alles prima geregeld. Donderdagavond was de Swagermanstraat even Via Gladiola tijdens de finish. Gladiolen waren er niet maar het feestje, de medaille, het ijsje en andere bloemen natuurlijk wel.
Lees meer...

BUITENPOST - Wethouder Sjon Stellinga van Achtkarspelen bezocht donderdag het 3D-printerproject op basisschool De Fontein in Buitenpost. De wethouder reageerde enthousiast op het project. ‘Ik heb nog niet eerder een 3D-printer in actie gezien. Het blijft natuurlijk ongelofelijk dat dit kan. Deze technologie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Die ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden dan voorheen’, aldus de wethouder. ‘Het onderwijs op basisschool De Fontein speelt hier krachtig op in.’
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - In 2016 was er voor de kinderen in het dorp een kinderdisco tijdens de feestweek, dat was een groot succes. Maar de kindercommissie had dit jaar weer een geslaagde middag in petto voor de kinderen van Kootstertille. In grote getale waren de ouders met hun kroost op de kinderbingo af gekomen.
Lees meer...

BUITENPOST - Woensdagavond organiseerde Achtkarspelen voor het eerst de midsimmermoeting. Ruim 200 personen genoten bij het gemeentehuis van culturele bijdragen van Sander en Atsje van de Muzykpleats en Wâlddichter/Wâldsjonger Meindert Talma. ‘Wy dogge it altyd in bytsje oars, en dat dogge wie al 679 jier,’ zei burgemeester Gerbrandy tijdens zijn toespraak. Achtkarspelen wilde dit jaar geen nieuwjaarsreceptie, het college wilde eens wat anders.
Lees meer...

BUITENPOST - Beeldend kunstenaar Ronald Soeliman (1965) heeft al heel wat landschappen voorbij zien komen. Hij werd geboren in Suriname en groeide op in Meppel. Hij ging op zoek naar zijn Javaanse roots en woont al vele jaren in Drenthe. Studeerde af aan kunstacademie Minerva en schildert in binnen- en buitenland, op locatie, en plein air. Met intense kleuren en stevige toetsen van zijn paletmes legt hij “de beleving” vast op het doek.
Lees meer...

BUITENPOST - Het college van Achtkarspelen de kadernota 2018 ‘Mei-inoar dien’ aan de raad aangeboden. ‘Ons huishoudboekje is op orde en onze financiële positie is verbeterd’, aldus wethouder Harjan Bruining. ‘Daardoor kunnen we volgend jaar de OZB verlagen met 1,1%. Voor het tweede jaar op rij betalen inwoners minder lokale lasten.’ Het college kan met de kadernota een solide en degelijke begroting opstellen waarin de risico’s op een verantwoorde manier zijn afgedekt.
Lees meer...

SURHUISTERVEEN - Vandaag stemt Provinciale Staten over het voorstel van Gedeputeerde Staten voor aanpak van de Skieding. Het CDA ziet graag dat de aanpak zich veel meer richt op verkeersveiligheid en wat minder op infrastructurele aanpassingen en investeringen. “Bovendien”, zegt statenlid Wendy Zuidema-Haans, “hebben omwonenden in het voortraject veel te weinig inspraak gehad. Verkeersveiligheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid moeten uitgangspunten van gesprek zijn”. Het CDA vindt handhaving en voorlichting van essentieel belang.
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - Was het in april een groot succes met de cd presentatie 1000 maal in de Old Dutch. Donderdagavond gaven Epie en Geertje Huisman beter bekend als het zang duo “Melody”,een schitterend optreden in de feesttent van Kootstertille. Ze zongen de longen uit hun lijf. Met een grote diversiteit aan nummers was het een geslaagde avond. Ook was er een gast optreden. Het toegestroomde publiek vermaakte zich goed, de avond ging door tot in de late uurtjes.
Lees meer...

BURGUM - In Fryslân vindt 84% van de respondenten de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning goed. Landelijk is dat 79%. In de gemeente Dantumadiel zijn de meest tevreden cliënten van de provincie te vinden (92%), gevolgd door Tytsjerksteradiel met 89%. In Harlingen en Franekeradeel wordt de kwaliteit van de ondersteuning het laagst gewaardeerd. Dit blijkt uit een analyse van cijfers van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 (Ceo Wmo) door het Fries Sociaal Planbureau (FSP).
Lees meer...

EARNEWALD - Op vrijdagmiddag 23 juni a.s. leggen gedeputeerde mw. Sietske Poepjes van de provinsje Fryslân en wethouder Henk Deinum van de gemeente Leeuwarden een symbolische 1e steen als start van de restauratiewerkzaamheden van de W.C. de Groot boerderij in Goutum: het nieuwe onderkomen van het Fries Landbouwmuseum. Vorig jaar zomer maakten gemeente en provincie bekend dat ze de plannen voor de verhuizing van het museum van Earnewâld naar Goutum van harte ondersteunden.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie