Volg ons:       Nu live:

BURGUM - De stille tocht startte vanaf parkeerterrein van Glinstra State, vooraf gegaan door leden van drumband de Marko's en Burgumer muziekkorpsen Hallelujah en Apollo. Er waren veel mensen bij de dodenherdenking op de begraafplaats bij de Kruiskerk. Er werd een gedicht voorgedragen door Dina van Dekken, OBS 't Partoer. Ook hield burgemeester L.J. Gebben een indrukwekkende toespraak. Last Post werd gespeeld door H. van der Kooy. Daarna volgden de kransleggingen. Er werd twee minuten stilte in acht genomen.
Lees meer...

SURHUISTERVEEN - De Skieding, de N358 tussen Surhuisterveen en de A7, gaat op de schop. Dit is de oplossing die Gedeputeerde Staten voorleggen aan Provinciale Staten om de veiligheid en de doorstroming op de provinciale weg te verbeteren. Met een milieueffectrapportage (MER) en een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) liet de provincie onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.
Lees meer...

BURGUM - De tijdelijke mobiele wooneenheden bij het asielzoekerscentrum moeten weer inkrimpen. De tijdelijke wooneenheden zullen weer worden weggehaald. Het gevolg van een landelijke maatregel van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Er worden 18000 opvangplaatsen afgesloten en er blijven nog 31000 over.
Lees meer...

BURGUM - De Burgumer Merke moeten we missen (vroeger waren we dan na de pauze vrij van school) maar de kermis is er nog. Tot en met zaterdag dagelijks van 14.00 tot 00.00 uur.
Lees meer...

BURGUM - Het bestuur van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) draagt Albert van der Ploeg (58) uit Readtsjerk voor als nieuwe voorzitter. Op dit moment is de ervaren bestuurder wethouder bij de gemeente Dongeradeel. Zijn inzet is om beide functies te combineren. De leden van de agrarische natuurvereniging moeten nog instemmen met de benoeming.
Lees meer...

BURGUM - De laatste fase in het opknappen van de Centrale As komt niet snel op gang. De gebiedscommissie moet steeds de strijd aangaan met de provincie om geld te krijgen voor maatregelen die het gebied met een zogenaamde plus achterlaten moet, Het gaat bijvoorbeeld over de aanleg van nieuwe wandelpaden. De provincie moet er ook voor zorgen dat er geld is om de plannen uit te voeren aldus Bertus Mulder van de gebiedscommissie. Er is nog een tekort van 5,5 miljoen euro.
Lees meer...

BURGUM - Op vrijdag 21 april vond het startmoment ‘enquête natuurinclusieve landbouw’ plaats. Vice voorzitter van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden(NFW) Wout van Vulpen heeft tijdens deze bijeenkomst de eerste enquête uitgereikt aan Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân, wethouder Van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel, tevens voorzitter van de Stichting Living Lab Natuurinclusieve landbouw en Wetterskipsbestuurder Jan van Weperen.
Lees meer...

EARNEWALD - Zondag 7 mei vindt een bijzondere workshop fotografie plaats in Nationaal Park De Alde Feanen. Het Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen organiseert in samenwerking met professioneel fotograaf Fonger de Vlas een fotografieworkshop met als thema “natuur en landschapsfotografie”. De workshop is vooral geschikt voor de beginnende fotograaf die zijn camera beter wil leren beheersen, maar is ook zeker interessant voor de al wat verder gevorderde fotograaf.
Lees meer...

EXTRA TV UITZENDING! Vandaag herhalen we op tv (Ziggo36) de speciale '70 jaar bevrijding Op'e Hichte' die we in 2015 in het streekmuseum te Burgum hebben opgenomen. Gasten: Aly van der Mark, Anne van der Heide, Foppe Dupon en Sjoerd Schilstra. Uitzendingen vandaag (4 mei) om 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, en 17.30 en vanavond om 20.30, 21,30 en 22.30 uur.

BUITENPOST - Gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn benieuwd naar de ervaringen van inwoners die hulp of een voorziening ontvangen op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en/of vanuit de Jeugdwet. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld begeleiding, huishoudelijke hulp, een scootmobiel, hulp bij dyslexie of hulp bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie