09
do, apr
8 Nieuwe art.
Advertentie:

RYPTSJERK - Op woensdag 7 juni voer de eerste elektrische sloep door de nieuwe sluis bij Ryptsjerk. Hiermee openden gedeputeerde Schrier van provincie Fryslân, wethouder Schippers van gemeente Tytsjerksteradiel en wethouder Peterson van gemeente Dantumadiel de nieuwe vaarroute door het Bûtenfjild. De vaarroute is de tweede electric-only route van Fryslân.
Lees meer...

HARKEMA - Al weer een geslaagde ochtend. Het Tilstervangnet bezocht woensdagochtend de Spitkeet in Harkema. Rond kwart over negen verzamelde iedereen zich bij het Mfa Tillehus om zo richting Harkema af te reizen. Onder het genot van een kop koffie werd er eerst gezellig gepraat met elkaar. Ondanks het slechte weer gingen 3 groepjes van 9 het park bekijken onder leiding van 3 gidsen.
Lees meer...

BURGUM - De fracties van Partij voor de Dieren, GrienLinks en 50PLUS zijn bang dat Fryslân het mestafvalputje voor andere landsdelen wordt, wanneer Energieconcern Engie een grote co-mestvergister bouwt bij de Energiecentrale van Burgum. De co-mestvergister wordt een van de grootste van Nederland. De installatie heeft een inhoud van 100.000 ton waarvan de helft mest. De partijen vrezen aanvoer van mest uit bijvoorbeeld de grootschalige varkenshouderijen in Noord-Brabant.
Lees meer...

BURGUM - Ook dit jaar weer organiseert het Streekmuseum-Volkssterrenwacht cultuurhistorische wandelingen door Burgum. Zaterdag was het voor het eerst dit seizoen dat de wandeling werd gehouden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor verenigingen, bedrijven en organisaties e.d. om deze wandeling onder leiding van een gids te maken. Zo lieten de leerkrachten van ’t Partoer zich dinsdag bijpraten over de geschiedenis van Burgum.
Lees meer...

WYNS/BARTLEHIEM - Wat in ferskaat oan minsken wiene ûnderweis Pinkstermoandei as dielnimmer oan, as taskôger by de 105de Fryske Fytsalvestêdentocht. Nocht en wille oerhearsken op de rûte by Bartlehiem, Wyns en Gytsjerk/ Miedum. Dochs hienen de fytsers in bêste tsjinstanner mei yn'e wyn harren watt-aazje op de pedalen te ûntwikkeljen. In bytsje út it sicht sochten de fuotten om ûntspanning, de earms kamen op it stjoer en wat smakket dan it applaus en de appel fan Bartlehiem lekker!
Lees meer...

TWIJZEL - Stichting Keunstkrite  sloot de Kunstweek van Achtkarspelen af met een boppeslach. Geen grote schatten bij de Kunst&Kitsch beoordeling op Buweklooster afgelopen zaterdag, maar wel een hele bijzondere en kapitale penning uit de tijd van Willem I. Ook bij de kraam van Stichting Oud Achtkarspelen kwamen de verhalen los, veelal naar aanleiding van de waardevolle oude foto's en boekwerken over Achtkarspelen en de streekgeschiedenis.
Lees meer...

EARNEWALD - Woensdag ontving Annage uit Earnewâld uit handen van wethouder Houkje Rijpstra het Fairtrade certificaat. Daarmee is Annage het 75ste bedrijf dat zich fairtrade mag noemen. Houkje Rijpstra: “Wy binne as gemeentebestjoer wiis mei de bedriuwen dy’t ús helpe om fairtradeprodukten gewoaner te meitsjen. In earlike priis is gjin ‘ver-van-mijn-bed-show’ mar kin elkenien alle kearen by de boadskippen foar kieze. Sadwaande ús wurdearring yn de foarm fan in fairtradesertifikaat, sadat klanten ek sjen kinne dat it bedriuw earlike hannel ek oer ús lânsgrinzen hinne stipet.”
Lees meer...

BURGUM - Bezoekers aan het concert van Tango-Quintet ‘Feca con chele’ lieten zich zaterdagavond in Burgum meevoeren naar de wereld van de Zuid-Amerikaanse muziek. In de prettig gevulde Kruiskerk bracht dit gezelschap prachtige werken ten gehore van Astor Piazzolla en Tim Nobel. En hoe! Grootse meeslepende en kleine intieme momenten wisselden elkaar af. En steeds waren er die spanning en ontroering die het publiek niet loslieten.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie