13
ma, juli
3 Nieuwe art.
Advertentie:

BURGUM - Ongeveer duizend leerlingen van ruim 40 basisscholen in Noordoost-Fryslân gaan de komende weken het boerenland in om elzensingels en houtwallen te onderhouden. Doel is de kinderen van groep 7 en 8 bewust te maken van het natuur- en het landschapsbeheer en de cultuurhistorie in hun eigen woonomgeving. Tientallen agrarische bedrijven die lid zijn van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden werken mee aan de veldwerkdagen.
Lees meer...

TWIjZELERHEIDE - Vanaf 19 september 2017 is er iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur een inloopuur in het Dorpshuis De Jister. Heeft u vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en werk? Kom dan langs met uw vragen of gewoon voor een kop koffie of thee! Het inloopuur is voor iedereen in Twijzelerheide, van jong tot oud. Ook wanneer u te maken heeft met eenzaamheid, schulden, werkloosheid etc. kunt u bij het inloopuur terecht.
Lees meer...

SUMAR - Op Sumarreheide werd zaterdag volop geschoten. Nee, geen 'afrekeningen in het criminele circuit' zoals dat tegenwoordig heet. Er werd geschoten op duiven en voordat PvdD in het geweer komt, het betrof hier duiven van klei, kleine ronde schoteltjes van gebakken klei. Kleiduifschieten dus en als u denkt dat dat een simpel spelletje is, moet het maar eens proberen, het zijn echt geen 'sitting ducks' waar de deelnemers op schieten, deze kleiduiven bewegen en snel ook!
Lees meer...

BURGUM - Lokale publieke omroepen zullen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel met met meer geld over de brug komt. Dat is de boodschap die 260 lokale publieke omroeporganisaties vandaag overbrengen aan leden van de Tweede Kamer. 30 miljoen euro extra investering is er nodig om aan de wettelijke taak te voldoen. De positie van vrijwel alle lokale publieke omroepen is op dit moment uiterst kwetsbaar.
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - De raad beschikt over een omvangrijk dossier ‘biovergister Kootstertille’. Toch blijven er nog vragen over welke beantwoord moeten zijn voordat tot een verantwoorde besluitvorming overgegaan kan worden. Door het college is in 2009 vergunning verleend voor de verkoop van de grond. B.v. de plaatsing van een biovergister. Er lijkt inmiddels sprake te zijn van andere plannen dan welke in 2009 zijn gepresenteerd. Het CDA vraagt zich o.a. af of het klopt dat de plannen zijn gewijzigd en welke invloed dit heeft op de verleende vergunning.
Lees meer...

BURGUM - De Wergroep Fairtrade heeft op 11 september mevrouw Ellen Bruins Slot-Janmaat hartelijk verwelkomd. De pas aangetreden wethouder van Tytsjerksteradiel krijgt in de werkgroep de rol van adviseur. Voorzitter Louis Bakker zei dat de werkgroep blij is met de komst van wethouder Bruins Slot en wenste haar heel veel succes. Oud wethouder Houkje Rijpstra nam tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Fairtrade afscheid als adviserend lid. Zij is per 1 september directeur van Circulair Friesland; een organisatie die zich actief inzet voor een circulaire economie.
Lees meer...

TYTSJERK - Stichting Op Toutenburg uit Tytsjerk heeft zondagavond 10 september de Koninklijke Erepenning ontvangen. Zij kreeg deze voor haar jarenlange inzet om Park Vijversburg in Tytsjerk in stand te houden. Het park, in de volksmond bekend als het Bos van Ypeij, bestaat 125 jaar en biedt ontspanning voor jong en oud. Er is ruimte voor kunst en cultuur, natuur en allerlei activiteiten. Stichtingsvoorzitter Theunis Piersma kreeg de erepenning uit handen van loco-commissaris van de Koning Sietske Poepjes.
Lees meer...

BURGUM - Het is belangrijk dat doven en slechthorenden mee kunnen doen in de samenleving. Om de mogelijkheden te vergroten, gaat FC Extra (de school voor volwasseneneducatie van het Friesland College) in samenwerking met Hoor Friesland en de Stichting Lezen & Schrijven volwasseneneducatie op maat aanbieden aan deze doelgroep. Het volgen van regulier onderwijs voor doven en slechthorenden is ingewikkeld. 
Lees meer...

BURGUM - Afgelopen weekend stond het tweejaarlijkse Marko-weekend in veel agenda's. Bijna 30 leden gingen mee naar 'De Meisterhof' in Dwingeloo. Tijdens het weekend staat natuurlijk gezelligheid voorop. Zaterdagochtend was er een muzikale workshop voor  de leden en 's middags werd er een optreden verzorgd in het waterrijke Giethoorn. Ondanks het minder goede weer vermaakten de leden zich prima. Zondag gingen de leden naar Attractiepark Slagharen. Onder zonnige omstandigheden genoten ze volop van de attracties in het park.

Afgelopen donderdag 7 september was er een proefles theater voor kinderen en volwassenen in It Maskelyn te Hurdegaryp. In vier verschillende groepen hebben zestig deelnemers kennis gemaakt met theater. De jongste was zes en de oudste in de zeventig. De cursus is allang niet meer alleen voor Hurdegarypers. De deelnemers kwamen van Boelenslaan tot Dronrijp en van Drachten tot Damwoude. 
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie