22
vr, nov
0 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

EARNEWALD  - Door de samenwerking tussen It Fryske Gea, aannemersbedrijf Nagelhout, MindUp en Stichting Ynnatura worden dit voorjaar in Nationaal Park de Alde Feanen tien bijzondere picknickbanken geplaatst. Met dit unieke project realiseren zij meerdere gezamenlijke doelen: aandacht voor natuur, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord. Met de warme jas en rubberen laarzen aan werd de openingshandeling van de nieuwe voorzitter van Stichting Ynnatura, de heer Gerard van Klaveren, letterlijk in het voorjaarszonnetje gezet.
Lees meer...

LEEUWARDEN - Er is €500.000 euro voor kansrijke weidevogelgebieden beschikbaar. Boeren en grondeigenaren die land hebben in zo’n kansrijk gebied kunnen van 6 maart tot en met  29 september 2017 subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor vernatting van hun land. Denk aan een hoger waterpeil en plas dras gebieden (stukken ondergelopen land). Natte gronden zijn een goed leefgebied voor weidevogels.
Lees meer...

LEEUWARDEN - Vanaf 2017 verzorgt de Afûk de promotie en de verkoop van Friese literatuur. De boekpromotie was de afgelopen jaren belegd bij Tresoar, de boekverkoop bij Boeken fan Fryslân. Op verzoek van de provincie Fryslân en in overleg met Tresoar gaat de Afûk die promotie- en verkooptaken nu uitvoeren. Het bestuur van Tresoar heeft in 2016 een verkennend onderzoek uit laten voeren naar het literair klimaat in Fryslân. Centraal element van het advies luidde om de promotie van Friese literatuur anders te organiseren. Het Algemeen Bestuur van Tresoar heeft op 16 februari 2017 ingestemd met dit advies.
Lees meer...

BURGUM - Het milieuteam van de politie in Noord-Nederland heeft donderdag in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en onder leiding van het Functioneel Parket in een woning in de gemeente Tytsjerksteradiel een huiszoeking verricht. Dit naar aanleiding van vermoedelijke valsheid in geschifte met betrekking tot gebruik en transport van meststoffen.
Lees meer...

SURHUISTERVEEN - Op 2 maart 2017 was het precies 125 jaar geleden dat de Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen is opgericht. Ondanks haar hoge leeftijd is de vereniging springlevend en vormt zij nog steeds een belangrijke schakel tussen de plaatselijke bevolking en de lokale overheid. Zo heeft de Vereniging Plaatselijk Belang zitting in een aantal werkgroepen met betrekking tot de reconstructie van Surhuisterveen, de Stichting Surhuisterveen 2000+, de Stichting Nieuwjaarsfeesten en de Stichting Hertenkamp.
Lees meer...

BUITENPOST - ‘Jullie geven hier prima vorm aan hoe wij de mienskip graag zien’, zei wethouder Jouke Spoelstra van de gemeente Achtkarspelen tijdens de onthulling van een WhatsApp-buurtpreventie-bord in Buitenpost. Daarmee doelde hij op de initiatieven die de bewoners van de buurt samen oppakken. Naast het opzetten van buurtpreventie, zijn de inwoners van De Spil en De Achtkant ook zelf actief bezig met het groenonderhoud in de buurt.
Lees meer...

BUITENPOST - Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen presenteerden onlangs de Nota Accommodatiebeleid. De inhoud staat grotendeels in het teken van bezuinigingen en wordt de betrokken organisaties en verenigingen door het College letterlijk door de strot geduwd. Het is voor hen slikken of stikken. Dit terwijl de gemeenteraad, die het laatste woord heeft en in februari de besluitvorming over het stuk heeft aangehouden, juist bij het College heeft aangedrongen op overleg.
Lees meer...

Meer artikelen...