24
do, sept
0 Nieuwe art.
Advertentie:

BURGUM - Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn tevreden over hun woonomgeving en de gemeentelijke dienstverlening. Een aandachtspunt is de relatie tussen de gemeente en inwoners. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’ die gehouden is onder 2.000 inwoners. ‘Ik wil alle inwoners bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. De uitkomsten zijn een goede basis om de aandachtspunten uit het onderzoek af te stemmen met wat inwoners echt belangrijk vinden,’ aldus burgemeester Jeroen Gebben.
Lees meer...

BUITENPOST - Inwoners van Achtkarspelen zijn tevreden over hun woonomgeving en de gemeentelijke dienstverlening. Een aandachtspunt is de relatie tussen de gemeente en inwoners. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’ die gehouden is onder 2.000 inwoners. ‘Ik wil alle inwoners bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Deze uitkomsten geven ons handvaten om het gemeentelijke beleid en de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de wensen van inwoners,’ aldus burgemeester Gerben Gerbrandy.
Lees meer...

SURHUISTERVEEN - Alleen al bij het horen van de naam Abba spitsen vele muziekliefhebbers van uit de middelbare generatie hun oren. Zaterdag 11 november is dan ook in vele agenda's al genoteerd. Dat is namelijk de datum waarop de 25e editie van Back to the 60's & 70's in zalencentrum De Lantearne wordt gehouden. Om dit jubileum te vieren is de band Abba Tribute uitgenodigd. “We verwachten een heel ander soort publiek dan we gewend zijn”, verwacht voorzitter Joop Numan.
Lees meer...

BURGUM - Taxicentrale Waaksma B.V. en Taxi D & L De Jong hebben door middel van een dagvaarding een rechtszaak aangespannen, omdat ze niet willen dat taxivervoerders Dorenbos en Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) ook percelen gegund krijgen in de aanbesteding van het vervoer in Noordoost-Fryslân. Waaksma was een van de winnaars bij de aanbesteding, zij kregen meerdere percelen gegund. De Jong kreeg 1 perceel gegund. De kern van de dagvaarding is dat Waaksma en De Jong vinden dat VMNN en Dorenbos ongeldig hebben ingeschreven.
Lees meer...

BURGUM - In de afgebrande sporthal de Westermar in Burgum is asbesthoudende kit aangetroffen. Dit is woensdagmiddag geconstateerd tijdens de verplichte asbestinventarisatie die nodig is voor de sloopmelding. De asbest heeft zich tijdens en na de brand niet verspreid. Dit is bevestigd door onderzoek in de omgeving van de Westermar.
Lees meer...

BURGUM - Tijdens de ledenvergadering van 3 oktober werden er verschillende leden van de EHBO vereniging gehuldigd voor hun langdurige lidmaatschap van de EHBO vereniging Bergum e.o. Tijdens de ledenvergadering van 3 oktober werden er verschillende leden van de EHBO vereniging gehuldigd voor hun langdurige lidmaatschap van de EHBO vereniging Bergum e.o. Tevens werd er afscheid genomen van mevr. S. Jongsma-Hoekstra als bestuurslid.

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel maakte maandag de voetbalvelden schoon rond de Westermar. Op de velden liggen nog resten van de brand die woensdagnacht de sporthal in de as legde. In overleg met de voetbalclubs BCV en VV Bergum is besloten dat de velden vrijgegeven worden vanaf dinsdag 10 oktober en dat de clubs er weer op kunnen spelen. Een deel van de voetbalvelden is beschikbaar.
Lees meer...

BUITENPOST - Het project ‘Boppeslach!’ is in volle gang en richt zich op vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel is om de dames te activeren naar een opleiding, werkervaringsplaats, vrijwilligerswerk, of zelfs een baan. Eén van de activiteiten van het project was het slaan van een boppeslach. In sporthal De Fûgelkamp in Harkema werden de deelneemsters van het werkgelegenheidsproject tijdens een kaatsclinic uitgedaagd om dat te doen.
Lees meer...

BURGUM - In de herfstvakantie kunnen basisschoolleerlingen weer meedoen aan sportinstuiven. In de sporthallen in Harkema, Hurdegaryp en Kollum worden verschillende sporten en spellen aangeboden. 23 oktober kunnen kinderen terecht in sporthal De Houtmoune in Buitenpost. 24 oktober in De Hege Fiif in Hurdegaryp en 25 oktober in De van der Bijhal in Kollum. De sportinstuiven zijn van 13.30 tot 15.30 uur en deelname is gratis.
Lees meer...

BURGUM - Nadat vorige week woensdagnacht Sporthal Westermar in Burgum afbrandde, moest voor hetNadat vorige week woensdagnacht Sporthal Westermar in Burgum afbrandde, moest voor hetspectaculair benefietconcert door het orkest van de Koninklijke Luchtmacht een nieuwe locatieworden gevonden. Vrijdag j.l. was al zicht op een aantal alternatieve locaties. Vandaag is erduidelijkheid: het concert vindt plaats in de sporthal van Buitenpost.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie