07
di, juli
5 Nieuwe art.
Advertentie:

BURGUM - Dit weekend dreigde maar liefst 900 kg biologische spinazie op de afvalbult te belanden bij boerderij Keij en van den Dries in Ens. De overheerlijke spinazie, die duizenden mensen had moeten voeden, werd afgekeurd door de grootafnemers. Om voedselverspilling te voorkomen greep organisatie De Streekboer zaterdag met veel succes in. Via een facebook-actie wisten zij vanochtend in slechts twee uur tijd alle spinazie onder de Friese bevolking te verspreiden.
Lees meer...

BURGUM- Bij Pietsje en Geert van der Schaaf aan de Noordersingel in Burgum is het zaterdag en zondag Open tuin. Ze hebben een prachtige fuchsia tuin, maar er zijn ook mooie rozen en hortensia's te bewonderen. Ze treffen het met het weer. Het is zonnig en niet al te warm. Iedereen die vandaag en morgen een kijkje wil nemen in de tuin is van harte welkom.
Lees meer...

GYTSJERK - Enerzjy Koöperaasje Trynergie heeft afgelopen week de belangrijke SDE+ subsidie toegekend gekregen. Daarmee gaat Trynergie vóór de zomer van 2018 een groot zonnedak in de Trynwâlden realiseren. De zonnestroomcentrale is gepland op het dak van loonbedrijf Jelle Bijlsma in Gytsjerk. De ruim 4.000 panelen zullen ongeveer 1,5 MW per jaar opwekken, goed voor zo’n 450 huishoudens. Daarmee zorgt Trynergie voor haar eerste eigen energiebron.
Lees meer...

BUITENPOST - It kolleezje fan boargemaster en wethâlders docht yn de nije Nota Frysk taalbelied konkrete beliedsútstellen om de posysje fan it Frysk yn Achtkarspelen te ferbetterjen. It giet dan bygelyks om it stypjen fan it Frysk yn it ûnderwiis en it befoarderjen fan it Frysk by de jongerein troch it útskriuwen fan in wedstriid foar in Fryske app of game.
Lees meer...

BURGUM - Erik Vredeveld is één van de winnaars van een cadeaubon die gemeente Tytsjerksteradiel heeft verloot na het invullen van de afvalenquête. Hij ontving de cadeaubon uit handen van wethouder Houkje Rijpstra. De gemeente wilde weten wat de ideeën en wensen van hun inwoners waren over het beter scheiden van afval. "De belutsenens fan ús ynwenners oer dit ûnderwerp is grut. Ik bin der wiis mei dat safolle minsken meidien hawwe oan de enquête" aldus wethouder Houkje Rijpstra.
Lees meer...

BUITENPOST - Het bedrijf Solarfields heeft afgelopen week een positieve SDE+ beschikking ontvangen van de RvO.nl. Dat betekent dat de Sinnegreide bij Buitenpost subsidie voor Stimulering van Duurzame Energieproductie ontvangt en dat het project definitief doorgaat. Solarfields start met de aanleg van het zonnepark zodra duidelijk is wanneer de stroomaansluiting voor het park gerealiseerd wordt.
Lees meer...

DROGEHAM - Vanaf maandag 31 juli werkt de provincie Fryslân aan de provinciale weg N369. Het gaat om het gedeelte tussen Harkema en Kootstermolen. Weggebruikers moeten rekening houden met ernstige hinder. Om de overlast te beperken, voert de aannemer de werkzaamheden in fases uit.
Lees meer...

BURGUM - Nei it sukses fan “De Dwerskop” by it Hendrik Bulthuis Akwadukt komt Iepenloftspul Burgum opnij mei in stik op in hiel bysûndere lokaasje. Yn en om de âld molkfabryk fan Burgum sil yn maart 2018 it stik “Elts foar himsels…” opfierd wurde. In hilaryske en tûke komeedzje oer habsucht en idelheid yn de lokale polityk.Nei it sukses fan “De Dwerskop” by it Hendrik Bulthuis Akwadukt komt Iepenloftspul Burgum opnij mei in stik op in hiel bysûndere lokaasje.
Lees meer...

DOKKUM - Op de plek waar de Admiraliteitsdagen over precies zes weken losbarst is donderdagmiddag het startsein gegeven voor de vlaggenactie van de organisatie. Voorzitter Jan-Michiel van der Gang van de Admiraliteitsdagen heeft de eerste vlag overhandigd aan Frits Bangma en Henk Hoeksma van de gemeente Dongeradeel. Zij hesen de vlag meteen in top bij het stadshuis, het hoogste punt van Dokkum en vragen buurtgenoten dit voorbeeld te volgen.
Lees meer...

BUITENPOST - Mei yngong fan 1 jannewaris 2018 komt de ferplichting foar oansluting op it gasnet te ferfallen, en dan is it oan de ferskate gemeenten om fêst te stellen as wenningen oansluten wurde op in waarmtenet as wol in oare enerzjy-ynfrastruktuer. It FNP hat hjir oer in aantal fragen foar it college. Der is op 8 maart al in ‘Green deal’ sluten om te kommen ta in oare wize fan ferwaarmjen dan mei ierdgas, dizze deal is mei nammen foar âldere wenningen.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie