04
do, juni
4 Nieuwe art.
Advertentie:

BURGUM - Het opleidingsniveau van Friese jongeren ligt lager dan het landelijk gemiddelde. In Fryslân volgt 45% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een vmbo-opleiding. Landelijk ligt dit percentage op 39%. In het schooljaar 2014-2015 behaalde het overgrote deel van de studenten tussen de 15 en 26 jaar een mbo diploma, namelijk 78%. Het lagere opleidingsniveau in het voortgezet onderwijs lijkt niet te komen door een minder toegankelijk aanbod van opleidingen op havo- en vwo-niveau.
Lees meer...

GYTSJERK - In een tot nu toe herfstachtig verlopen  dinsdag en woensdag kwam tegen de starttijd van de Poddeloop op 7 juni 2017 plotseling een veel positiever weerbeeld tevoorschijn. Veel minder wind en zonneschijn zorgde voor veel deelnemers aan de wandeltocht door de Trynwâlden.
Lees meer...

HARKEMA - Al weer een geslaagde ochtend. Het Tilstervangnet bezocht woensdagochtend de Spitkeet in Harkema. Rond kwart over negen verzamelde iedereen zich bij het Mfa Tillehus om zo richting Harkema af te reizen. Onder het genot van een kop koffie werd er eerst gezellig gepraat met elkaar. Ondanks het slechte weer gingen 3 groepjes van 9 het park bekijken onder leiding van 3 gidsen.
Lees meer...

BURGUM - De fracties van Partij voor de Dieren, GrienLinks en 50PLUS zijn bang dat Fryslân het mestafvalputje voor andere landsdelen wordt, wanneer Energieconcern Engie een grote co-mestvergister bouwt bij de Energiecentrale van Burgum. De co-mestvergister wordt een van de grootste van Nederland. De installatie heeft een inhoud van 100.000 ton waarvan de helft mest. De partijen vrezen aanvoer van mest uit bijvoorbeeld de grootschalige varkenshouderijen in Noord-Brabant.
Lees meer...

HARKEMA - Dinsdag 6 juni was de feestelijke opening van de avond4daagse door wethouder Sjon Stellinga. De deelnemende kinderen kregen als cadeautje bij de start een bidon uitgereikt. De gezonde avond4daagse is de eerste activiteit van Harkema Fit, op initiatief van het bestuur Dorpsbelangen Harkema. ‘Inwoners van Harkema moeten zich fit, gezond en gelukkig voelen en heel belangrijk daarbij is gezonde voeding en voldoende bewegen’, aldus het bestuur. Gedurende het hele jaar zijn er activiteiten in het dorp.
Lees meer...

BURGUM - Ook dit jaar weer organiseert het Streekmuseum-Volkssterrenwacht cultuurhistorische wandelingen door Burgum. Zaterdag was het voor het eerst dit seizoen dat de wandeling werd gehouden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor verenigingen, bedrijven en organisaties e.d. om deze wandeling onder leiding van een gids te maken. Zo lieten de leerkrachten van ’t Partoer zich dinsdag bijpraten over de geschiedenis van Burgum.
Lees meer...

WYNS/BARTLEHIEM - Wat in ferskaat oan minsken wiene ûnderweis Pinkstermoandei as dielnimmer oan, as taskôger by de 105de Fryske Fytsalvestêdentocht. Nocht en wille oerhearsken op de rûte by Bartlehiem, Wyns en Gytsjerk/ Miedum. Dochs hienen de fytsers in bêste tsjinstanner mei yn'e wyn harren watt-aazje op de pedalen te ûntwikkeljen. In bytsje út it sicht sochten de fuotten om ûntspanning, de earms kamen op it stjoer en wat smakket dan it applaus en de appel fan Bartlehiem lekker!
Lees meer...

RYPTSJERK - Op woensdag 7 juni voer de eerste elektrische sloep door de nieuwe sluis bij Ryptsjerk. Hiermee openden gedeputeerde Schrier van provincie Fryslân, wethouder Schippers van gemeente Tytsjerksteradiel en wethouder Peterson van gemeente Dantumadiel de nieuwe vaarroute door het Bûtenfjild. De vaarroute is de tweede electric-only route van Fryslân.
Lees meer...

EARNEWALD - Woensdag ontving Annage uit Earnewâld uit handen van wethouder Houkje Rijpstra het Fairtrade certificaat. Daarmee is Annage het 75ste bedrijf dat zich fairtrade mag noemen. Houkje Rijpstra: “Wy binne as gemeentebestjoer wiis mei de bedriuwen dy’t ús helpe om fairtradeprodukten gewoaner te meitsjen. In earlike priis is gjin ‘ver-van-mijn-bed-show’ mar kin elkenien alle kearen by de boadskippen foar kieze. Sadwaande ús wurdearring yn de foarm fan in fairtradesertifikaat, sadat klanten ek sjen kinne dat it bedriuw earlike hannel ek oer ús lânsgrinzen hinne stipet.”
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie