14
di, juli
5 Nieuwe art.
Advertentie:

BURGUM - De dansers en muzikanten van de verschillende groepen die meedoen aan het Moai Fuort Simmerfestival in Burgum lijken onvermoeibaar. Maar het is natuurlijk ook fijn om voor een spontaan publiek op te treden. Vrijdagmiddag kwamen zo’n 120 cliënten en begeleiders van Talant naar Glinstra State om te genieten van dansen uit Costa Rica, Brazillië en Thailand. Maar ook de oer-Hollandse polonaise die in de pauze spontaan werd ingezet ontbrak niet.
Lees meer...

BURGUM - Op maandag 10 juli organiseren eerstejaars van CSG Liudger, locatie Burgum een EXPO in het kader van het vak ‘Modern Skills’. Vrienden, familie en andere belangstellenden zijn welkom om met eigen ogen te zien welke vaardigheden de leerlingen het afgelopen schooljaar hebben ontwikkeld. Het vak Modern Skills staat in het teken van de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden, zoals kritisch denken, ict-vaardigheden en samenwerken.
Lees meer...

BURGUM - Geweld is nooit goed te praten. Toch worden alcohol en drugs nog wel eens aangevoerd als verzachtende omstandigheden: “Ik was mezelf niet.” “Ik wist niet wat ik deed.” “Ik had te diep in het glaasje gekeken.” Maar alcohol- en drugsgebruik zijn geen excuus voor geweld. Integendeel, als je onder invloed geweld pleegt en je weet dat je geneigd bent snel geweld te gebruiken, ben je in feite dubbel verantwoordelijk voor je gedrag. De politie uit Friesland zet sinds 1 juli haar wettelijke bevoegdheid in om verdachten van geweld te testen op drank en drugs.
Lees meer...

BURGUM - De dansgroepen die meedoen aan het Moai Fuort Simmerfestival deze week hebben een druk programma. Woensdagmiddag werkten ze mee aan de Flashmobs in het centrum. Groepen wisselenden elkaar af en kwamen zo opeens ten tonele. Een mooi gezicht. Het publiek kon dit ook erg waarderen. Dit zouden ze nog een aantal keren herhalen.
Lees meer...

BURGUM - Het Moai Fuort festival had donderdagmiddag een matinee voorstelling in de tuin van Glinstra State. Meerdere dansgroepen lieten zien wat ze in huis hadden. Prachtige dansen, erg mooie kleding en muziek die in het land waar de groep vandaan kwam erg populair was. Het begon met muziek van ‘Seis tinten Griis’ die Frysk talige sankjes lieten horen waarna 4 dansgroepen echt prachtige dansen én muziek lieten zien en horen. Vrijdag, zaterdag en zondag gaat dit festival verder, het bezoeken waard !
Lees meer...

BURGUM - Het Moai Fuort Simmervestival werd woensdagmiddag geopend door kinderen uit groep 3 en 4 van tien basisscholen uit Tytsjerksteradiel. Zij werden door professionals van jazzdansvereniging ModèstoDûns gedurende zes weken voorafgaand aan het festival  klaargestoomd om het tegen elkaar op te nemen in de Kids Dance Battle. Voor een volle tribune werd op het scherpst van de snede gestreden en gedanst. Ook werd onder leiding van de Braziliaanse deelnemers aan het festival werd de samba gezamenlijk beoefend.
Lees meer...

BURGUM - Nog maar 1 jaar oud, of eigenlijk jong, maar in Burgum is de elektrisch aangedreven BurgumMobyl al wereld beroemd.
Heel veel bewoners / passagiers worden op dinsdag t/m zaterdag tussen 09 en 18.00 uur op een prachtige milieu vriendelijke manier naar de bestemming van hun keuze gebracht en eventueel later weer thuis gebracht. Woensdagmiddag waren veel van de vrijwilligers naar restaurant De Pleats gekomen om deze verjaardag te vieren.
Lees meer...

NOARDBURGUM - Donderdagmiddag sloten de Color Guards van De Marko's het schooljaar af met spelletjescircuit. De meiden deden diverse behendigheidsspelletjes in Sporthal It Heech in Noardburgum. Na deze middag vol sport en spel stond er na afloop nog wat lekkers voor de meiden klaar.

BUITENPOST - Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen zei blij te zijn met de samenwerking met Plaatselijk Belang Surhuizum en Harkema. Dat gebeurde woensdagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de reconstructie van de Doarpsstrjitte in Surhuizum. ‘We hebben in beide dorpen geweldig samengewerkt aan het concept-ontwerp. Belangrijke aandachtspunten zoals verkeersveiligheid, materiaalgebruik en de inpassing van groen in de straat kwamen daarbij aan de orde’, zei de wethouder in de Delfeart.
Lees meer...

BURGUM - Als onderdeel van het Internationaal Dansfestival Burgum trekken de dansgroepen momenteel langs de scholen in onze gemeente. Woensdagochtend stond het CSG Liudger Burgum op het programma van  de dansgroep Curubandá uit Costa Rica. De groep wist met hun aanstekelijke, op calypso en marimba gebaseerde dansen en muziek de leerlingen moeiteloos  mee te krijgen  waardoor het in de schoolkantine spoedig een gezellige boel werd . Ook werd er spontaan  gebruik gemaakt van de gelegenheid om een praatje met de artiesten te maken.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie