14
di, juli
5 Nieuwe art.
Advertentie:

KOOTSTERTILLE - Was het in april een groot succes met de cd presentatie 1000 maal in de Old Dutch. Donderdagavond gaven Epie en Geertje Huisman beter bekend als het zang duo “Melody”,een schitterend optreden in de feesttent van Kootstertille. Ze zongen de longen uit hun lijf. Met een grote diversiteit aan nummers was het een geslaagde avond. Ook was er een gast optreden. Het toegestroomde publiek vermaakte zich goed, de avond ging door tot in de late uurtjes.
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - In 2016 was er voor de kinderen in het dorp een kinderdisco tijdens de feestweek, dat was een groot succes. Maar de kindercommissie had dit jaar weer een geslaagde middag in petto voor de kinderen van Kootstertille. In grote getale waren de ouders met hun kroost op de kinderbingo af gekomen.
Lees meer...

BUITENPOST - Woensdagavond organiseerde Achtkarspelen voor het eerst de midsimmermoeting. Ruim 200 personen genoten bij het gemeentehuis van culturele bijdragen van Sander en Atsje van de Muzykpleats en Wâlddichter/Wâldsjonger Meindert Talma. ‘Wy dogge it altyd in bytsje oars, en dat dogge wie al 679 jier,’ zei burgemeester Gerbrandy tijdens zijn toespraak. Achtkarspelen wilde dit jaar geen nieuwjaarsreceptie, het college wilde eens wat anders.
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - Onder het luid gebrul van de kermismuziek, was er woensdagmiddag ook nog een ander leuke activiteit georganiseerd. De school die niet gelijk opvalt in het dorp hield woensdag haar twee jaarlijkse activiteit: de zomerfair. Ouders met kinderen waren weer in grote getale aanwezig op de basisschool de Oranje Nassau. Een leuk event met van alles en nog wat: van een lekker broodje hamburger tot een sprong op het luchtkussen. Het weer zat mee en dus was de directeur weer in zijn nopjes. De middag was ten bate van een goed doel. Dit jaar stichting Sajith.
Lees meer...

BUITENPOST - Het college van Achtkarspelen de kadernota 2018 ‘Mei-inoar dien’ aan de raad aangeboden. ‘Ons huishoudboekje is op orde en onze financiële positie is verbeterd’, aldus wethouder Harjan Bruining. ‘Daardoor kunnen we volgend jaar de OZB verlagen met 1,1%. Voor het tweede jaar op rij betalen inwoners minder lokale lasten.’ Het college kan met de kadernota een solide en degelijke begroting opstellen waarin de risico’s op een verantwoorde manier zijn afgedekt.
Lees meer...

SURHUISTERVEEN - Vandaag stemt Provinciale Staten over het voorstel van Gedeputeerde Staten voor aanpak van de Skieding. Het CDA ziet graag dat de aanpak zich veel meer richt op verkeersveiligheid en wat minder op infrastructurele aanpassingen en investeringen. “Bovendien”, zegt statenlid Wendy Zuidema-Haans, “hebben omwonenden in het voortraject veel te weinig inspraak gehad. Verkeersveiligheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid moeten uitgangspunten van gesprek zijn”. Het CDA vindt handhaving en voorlichting van essentieel belang.
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - Dinsdag 20 juni bracht het college van Achtkarspelen een bezoek aan Kootstertille. Plaatselijk Belang had voor het bezoek een programma opgesteld, daarin was er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Kootstertille is een actief dorp, er waren deze middag echter twee zaken die in het overleg de boventoon voerden. De mogelijke komst van de biovergister op de Westkern en de toekomst van het leerlingenvervoer door Taxi Waaksma.
Lees meer...

BURGUM - In Fryslân vindt 84% van de respondenten de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning goed. Landelijk is dat 79%. In de gemeente Dantumadiel zijn de meest tevreden cliënten van de provincie te vinden (92%), gevolgd door Tytsjerksteradiel met 89%. In Harlingen en Franekeradeel wordt de kwaliteit van de ondersteuning het laagst gewaardeerd. Dit blijkt uit een analyse van cijfers van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 (Ceo Wmo) door het Fries Sociaal Planbureau (FSP).
Lees meer...

EARNEWALD - Op vrijdagmiddag 23 juni a.s. leggen gedeputeerde mw. Sietske Poepjes van de provinsje Fryslân en wethouder Henk Deinum van de gemeente Leeuwarden een symbolische 1e steen als start van de restauratiewerkzaamheden van de W.C. de Groot boerderij in Goutum: het nieuwe onderkomen van het Fries Landbouwmuseum. Vorig jaar zomer maakten gemeente en provincie bekend dat ze de plannen voor de verhuizing van het museum van Earnewâld naar Goutum van harte ondersteunden.
Lees meer...

BURGUM - Albert van der Ploeg (58) uit Readtsjerk is benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De algemene ledenvergadering stemde dinsdagavond 20 juni in met de benoeming van de ervaren bestuurder tot het boegbeeld van de agrarische natuurvereniging. De leden waren bijeengekomen in It Readtsjerkje in Readtsjerk, de woonplaats van Van der Ploeg.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie