06
ma, apr
0 Nieuwe art.
Advertentie:

GYTSJERK - Lieske Salverda uit Gytsjerk heeft het Grut Frysk Dictee 2017 gewonnen. Van de 35 deelnemers die zich hadden gekwalificeerd, kwam Salverda met 7,5 fouten als beste uit de bus. Zij won hiermee een ‘Gouden dakje’ en een pen met inscriptie. Het Frysk Diktee vond plaats in de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden. Tweede werd de Akkrumse Agatha Hijlkema met 8 fouten. Freerk Postmus uit Vollenhove, Grytsje Kingma uit Sint Johannesga en de Earnewâldster Rikele Hollema met drie 8,5 fouten, eindigden op de derde plaats.
Lees meer...

BURGUM - Maandag 3 april zijn twee personen aangehouden op verdenking van fraude met meststoffen. De aanhoudingen zijn het resultaat van al langer lopende onderzoeken die het milieuteam van de politie in Noord-Nederland samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uitvoert. Het gaat om een 32-jarige man uit de gemeente Littenseradiel en een 55-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel, bij wie eerder dit jaar al huiszoekingen plaatsvonden.
Lees meer...

TWIJZEL - Aan de Stichting Keunstkrite Twizel is een bedrag van drieduizend euro subsidie toegekend uit het Mienskipsfûns van de Provinsje Fryslân voor het organiseren van een Kunst en Cultuurhistorische dag op zaterdag 3 juni te Drogeham. De slotmanifestatie van de Kunstweek van Achtkarspelen (za. 27 mei t/m za 3 juni)  vindt plaats op de monumentale boerderij van de familie Van Abbema-Roorda aan het Kleasterbreed te Drogeham.
Lees meer...

BURGUM - Ter plaatse van de westelijke rijbaan bij het Hendrik Bulthuis akwadukt bij Burgum is 1 rijstrook tijdelijk afgesloten in verband met reparatiewerkzaamheden aan de eerdere lekkages. Het is nog niet bekend tot wanneer de rijstrook afsluiting duurt.

BURGUM - Op vrijdagavond 21 april van 19.00 uur-20.00 uur is er weer de gelegenheid om voedsel te brengen naar de Stryp en zondag 23 april voorafgaand aan de kerkdiensten in de Ikker en de Kruiskerk in Burgum. Kleding en speelgoed kan worden gebracht naar de kledingbank op donderdag en vrijdag. Zie ook: www.kledingbankburgum.nl en www.voedselbankt-diel.nl. Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!
Lees meer...

EARNEWALD - We varen langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt de excursieleider van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa; Nationaal Park De Alde Feanen. Op zaterdag 22 april van 13.30 tot 16.30 uur kunt u mee op vaarexcursie. Geef u uiterlijk vrijdag 21 april om 15.00 uur op via (0511) 53 96 18
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - Woensdagmorgen was er weer een gezellige knutselmorgen georganiseerd door het Tilstervangnet in het MFA Tillehus in Kootstertille. Deze morgen was weer gezellig te noemen en het maken van een Paaskip was erg leuk. Natuurlijk werd er ook even een kop koffie gedronken. De morgen ging snel om en de mensen die op deze morgen afkwamen hadden het druk met het maken van een Paaskip. De opkomst was redelijk, maar naar tevredenheid, aldus de organisatie.
Lees meer...

BUITENPOST - “Moai dat wy wer yn en foar de eigen gemeente oan ut wurk binne” aldus één van de medewerkers van MOAi grien. De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen, oftewel de MOA, is van start. Maandag 3 april was de eerste werkdag voor 35 voormalige groenmedewerkers van Caparis en vier voormalig uitkeringsgerechtigden.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie