09
do, apr
8 Nieuwe art.
Advertentie:

BURGUM - Tijdens de voetbalwedstrijd zaterdagmiddag, tussen BCV en Leeuwarder Zwaluwen in Burgum zijn alle persoonlijke bezittingen van de voetballers uit de kleedkamers gestolen. Het zou gaan om, geld, beurzen, mobieltjes en horloges. De kleedkamers zaten niet op slot. Sommige spelers hadden hun spullen in bewaring gegeven, sommigen ook niet. De politie is ingeschakeld.

BURGUM - Om gezondheidsredenen is de heer Jasper Agema, lid van de CDA fractie in de Gemeente Tytsjerksteradiel, tijdelijk met ziekteverlof. Zijn taken worden gedurende deze periode waargenomen door de heer Henk Siegers uit Garyp. De heer Siegers maakte van 2010 tot 2014 ook al deel uit van de CDA fractie.

BURGUM - De jeugdleden van De Marko's beleefden vrijdagavond de avond van hun leven tijdens het Poiesz Jeugdsponsorgala. De Marko's waren één van de winnaars van de Social Media-actie. Hierdoor mochten alle jeugdleden en Color Guards mee om 4U, Monique Smit en O'G3ne in levende lijve in het WTC in Leeuwarden te zien en te horen!
Lees meer...

TRYNWALDEN - Iedere maand melden zich Trynwâldsters die lokale energie via Energiecoöperatie Trynergie willen. Ze worden klant van onze coöperatieve energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam. Met de aanmelding van de Protestantse Gemeente Trynwâlden kwam de teller op 100 klanten!
Lees meer...

BURGUM - Onder het Friese midden- en kleinbedrijf (MKB) is veel animo voor het organiseren van inkomende handelsmissies in 2018. Dit maakte economie gedeputeerde Sander de Rouwe donderdagavond bekend tijdens een MKB bijeenkomst in Lemmer. De provincie Fryslân had gerekend op maximaal 10 aanmeldingen. Inmiddels staat de teller op 16, terwijl de indientermijn nog loopt tot 30 april 2017.
Lees meer...

TWIJZEL - Aan de Stichting Keunstkrite Twizel is een bedrag van drieduizend euro subsidie toegekend uit het Mienskipsfûns van de Provinsje Fryslân voor het organiseren van een Kunst en Cultuurhistorische dag op zaterdag 3 juni te Drogeham. De slotmanifestatie van de Kunstweek van Achtkarspelen (za. 27 mei t/m za 3 juni)  vindt plaats op de monumentale boerderij van de familie Van Abbema-Roorda aan het Kleasterbreed te Drogeham.
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - De jeugd van Kootstertille zette vrijdagavond een leuke voorstelling neer in het Mfa Tillehus in Kootstertille. Deze ouderenavond die elk jaar rond deze tijd wordt gehouden bleek ook dit jaar weer een groot succes.
Lees meer...

EARNEWALD - We varen langs de uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie. Onderweg vertelt de excursieleider van It Fryske Gea over de roofvogels en watervogels die we tegenkomen. Ontdek ook het natuurbeheer en de ontstaansgeschiedenis van één van de grootste laagveenmoerassen van Noordwest Europa; Nationaal Park De Alde Feanen. Op zaterdag 22 april van 13.30 tot 16.30 uur kunt u mee op vaarexcursie. Geef u uiterlijk vrijdag 21 april om 15.00 uur op via (0511) 53 96 18
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie