24
wo, apr
8 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

SUWALD - Woensdagavond kreeg de brandweer van Burgum tweemaal de melding van een bermbrand bij Suwald. De eerste brand was niet te vinden, de tweede daarentegen wel. Er was geen vuur, wel veel rook. Waarschijnlijk gekomen door de zon in combinatie van de harde wind. Halverwege het blussen bleek ineens het water bij de brandweer op te zijn. Zij moesten bijtanken in Suwald. Ondertussen werd er gedoofd met water uit de sloot en door middel van scheppen.
Lees meer...

BURGUM - By seis fan de tolve fraksjes yn Provinsjale Steaten is hjoed in nij kommisjelid beneamd. In kommisjelid is gjin lid fan Provinsjale Steaten, mar kin wol meidwaan oan it debat yn de Steatekommisje. Ek kin hy of sy út namme fan de fraksje lid wêze fan steatewurkgroepen en it wurd dwaan op de Steatemerk.
Lees meer...

BURGUM. Vanwege verhuizingen, andere eisen van de bank en wisseling van bestuursleden is de donateursadministratie een beetje in het ongerede geraakt. Met man en macht is de afgelopen tijd gewerkt aan het opnieuw opbouwen van ons donateursbestand. Dat is gelukt. Een ieder die bij RTV kanaal30 als donateur stond ingeschreven krijgt deze week een brief met een verzoek om de omrop (opnieuw) te machtigen jaarlijks een (door u te bepalen) bedrag van uw rekening te mogen afschrijven. We zien al die machtigingen graag zsm terug. Onder de inzenders, donateurs, verloten we een leuke prijs... Mogen we weer op uw steun rekenen?
Op de foto: medewerkers van de omrop druk aan het vouwen van de brieven die vervolgens deze week op de bus gaan.

GARYP - Zondagochtend kwam er een melding voor een auto in het water. Dit bij de afslag naar Leeuwarden, tussen Garyp en Nijega. Alle hulpdiensten werden opgetrommeld. Door nog onbekende oorzaak was een invalide vrouw met haar auto in het water geraakt. Ze had daarbij een paaltje en hekje meegenomen. Ze werd uit haar auto gehaald door de hulpdiensten. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
Lees meer...

KOOTSTERTILLE -  Wethouder Max de Haan van Achtkarspelen gaf maandag het startsein voor werkzaamheden aan het riool en de straten Frisostrjitte, Nassauwyk en de Maria Louiseloane in Kootstertille. Het rioolstelsel in Kootstertille wordt klimaatbestendig gemaakt. Regenwater en vuilwater worden van elkaar gescheiden. Het vuilwater wordt naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. Ook worden de bestaande rijbanen opnieuw gefundeerd.De uitstraling van de kruispunten met de Nassauwyk en Maria Louiseloane veranderen.
Lees meer...

DRACHTEN/JISTRUM - Zaterdagavond is de fanfare Joost Wiersma, onder leiding van Ido Gerard Kempenaar, op het ONFK in Drachten als 2-e geëindigd in de 1-e divisie! De fanfare kreeg 93 punten, en hoort bij de beste 3 fanfares van het land. Winnaar in 1-e divisie werd De Eendracht uit Den Ilp. De derde plaats was voor Excelsior Schraard met dirigent Thom Zigterman.

Meer artikelen...