22
vr, feb
5 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

BUITENPOST - Op de eerste dag na zijn installatie ging burgemeester Brouwer samen met zijn echtgenote elk dorp in Achtkarspelen bezoeken. Een school, een aantal bedrijven en ‘willekeurig aanbellen’ was de bedoeling, achteraf zeer geslaagd. Het gezelschap vertrok rond 10 uur vrijdagmorgen vanaf het gemeentehuis en in de bus de ‘grutske’ burgemeester. In Kollumerzwaag werd aangebeld en die mevrouw vond het prachtig ‘Ik hie it wol lêzen mar dat jo dan krekt by my komme, dat fyn ik wol moai’.
Lees meer...

BURGUM - Maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt en kans bieden én geven. De Hema in Burgum heeft Barteld in dienst genomen, een bijzonder vrolijke jongeman die, met wat extra begeleiding, prima uit de voeten kan in de winkel. Wethouder Gelbrig Hoekstra bracht bedrijfsleider Maarten het Meiinoar meidwaan schildje welke nu prominent in de winkel staat. Meneer Henk (al 40 jaar werkzaam daar) kreeg de bloemen die …… Barteld mee naar huis mocht nemen.
Lees meer...

BURGUM - De vlag kan uit bij Swimclub Wetterwille in Burgum, dorpsbelang Sumar, Stichting de Fryske Mole in Aldtsjerk, dorpsbelang Gytsjerk, Stichting Watersportwereld in Burgum en de voetbalvereniging in Jistrum. Zij krijgen van gemeente Tytsjerksteradiel een ‘LF2018-vlaggenmast.’ Burgemeester Jeroen Gebben ontving de zes winnaars vrijdag 8 februari op het gemeentehuis.
Lees meer...

BUITENPOST - Oars dan oars, mar wol de bêste. Een zin die plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Achtkarspelen, Mevr Zandbergen, donderdagavond uitsprak kort voor de beëdiging van dhr. Oebele Brouwer als burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. Een volle raadzaal was getuige van de beëdiging door commissaris van de Koning dhr. Arno Brok. Na de installatie sprak burgemeester Brouwer tot de aanwezigen, zijn conclusie; ‘Ik heb het nog nooit gedaan maar denk dat ik het wel kan’  een quote/citaat van Pippie Langkous.
Lees meer...

EASTERMAR - Yn basisskoalle de Twirre wie freed de boekpresintaasje fan 'Broek mei bûsen'. Skriuwster Ineke van der Heide út Eastermar hat foar de gelegenheid in bysûndere broek oan, mei bûsen fansels. Yn ‘e bûsen sitte geheime skatten ferstoppe, dy’t ien foar ien foar’t ljocht komme. Margreet de Jong (Studio Teer) joech in taljochting wat de yllustraasjes in de trije kleuren oker, ljochtblau en swart oanbelanget. Yn gearwurking mei útjouwerij Hispel en Studio Teer hat it in projekt fan likernôch twa jier west. De earste oplage is 500 stiks. It foarlêsboek mei berneferskes kostet € 14 en is te keap/te bestellen by de boekhannel of fia de websjop van ‘e AFûK.

Meer artikelen...