21
ma, sept
8 Nieuwe art.
Advertentie:

EARNEWALD - Nationaal Park De Alde Feanen introduceert tijdens Fête de la Nature Festival twee bijzondere nieuwe fietsroutes; de zogenaamde Dorpen- en Gastherenroute. De routes leiden de fietser langs mooie plekken in National Park De Alde Feanen en omgeving. Zo dragen ze bij aan de spreiding van toeristen in het nationaal park en Friesland. De routes werden ontwikkeld in samenwerking met Merk Fryslân en Waddenagenda 2.0. Tijdens de aftrap van natuurfestival Fête de la Nature werden deze overhandigd aan Wethouders Felix van Beek van Gemeente Smallingerland en Gelbrig Hoekstra van Gemeente Tytsjerksteradiel.
Lees meer...

LJOUWERT - It tal Friezen dat Frysk lêze en skriuwe kin, is yn de lêste 12 jier in bytsje tanommen. Dat docht bliken út De Fryske Taalatlas 2020, de Fryske taal yn byld. Hast 6.500 ynwenners fan Fryslân follen in enkête yn oer it gebrûk en it eigen nivo fan de Fryske taal. It persintaazje ynwenners dat Frysk ferstiet en sprekt is stabyl bleaun.
Lees meer...

BURGUM. Wat is VAKwerk Burgum precies
Wij als 3 zussen (Hanneke, Tineke, Joke Ket uit Hurdegaryp) hebben VAKwerk Burgum opgezet in navolging van VAKwerk Dokkum.
De doelstelling is om leegstaande panden in te richten met Verrassend Ambachtelijk Kunstzinnig werk. Wij zorgen ervoor dat de stoepen geveegd en de ramen gelapt zijn. Geen hangvolk om de deur, geen vernieling en vervuiling.
Bovendien kan een toekomstige koper/huurder in alle rust rondkijken wat voor mogelijkheden er zijn. VAKwerk verwijst eventuele koper/huurder door naar de makelaar of eigenaar van het pand.
Lees meer...

BUITENPOST. Zondag 30 augustus was het 60 jaar geleden dat Anne van der Heide (03-11-1937) en Trynke van der Heide-Dijkstra (23-10-1938) in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer bezocht - met de fiets - het echtpaar maandag 31 augustus om ze te feliciteren met deze bijzondere dag. Ze hebben 4 dochters, 13 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. De heer Van der Heide werkte de laatste 25 jaar bij de Rabobank in Gerkesklooster, waar ze toen ook woonden. Sinds 2004 woont het echtpaar in Buitenpost.
Lees meer...

LEEUWARDEN. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen donderdag 17 september een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Opsterland, Smallingerland en Ooststellingwerf. Het bezoek staat in het teken van de toekomst van de provincie Fryslân, met de nadruk op de landbouwsector, de Friese taal en cultuur en duurzaamheid.
Lees meer...

HARKEMA. Zaterdag 29 augustus werd voor de tweede maal dit jaar een harmonicafestijn bij openluchtmuseum De Spitkeet gehouden. Ruim dertig muzikanten hadden zich aangemeld om bij het museum te komen spelen. Sommige muzikanten zaten binnen, maar door het droge weer waren er ook diverse harmonicaspelers die verspreid over het park buiten zaten. Het evenement werd, zoals ook vorige keren, georganiseerd door Harmonicaclub De Loekpoedels in samenwerking met De Spitkeet. Harmonica's zorgen vaak voor een gezellige sfeer en dat was ook dit keer weer het geval.
Lees meer...

LEEUWARDEN, Het Friese verenigingsleven gaat in coronatijd zo veel mogelijk door: voor te treffen maatregelen om aan de coronarichtlijnen te voldoen stelt provincie Fryslân een subsidie beschikbaar. Er is voor heel Fryslân € 375.000,- beschikbaar om activiteiten binnen de 1,5 meter-samenleving te ondersteunen. De regeling opent op 7 september.
Lees meer...

BUITENPOST. Door Corona moest het bezoek een paar maanden worden uitgesteld maar uiteindelijk kon de CDA fractie kennis maken met Emmy Elgersma en de rest van haar management team. Emmy is sinds november 2019 directeur van SWA de grootste woningbouwcoöperatie in Achtkarspelen. Dat er reuring is over woningbouw in Achtkarspelen was ook de mensen van SWA niet ontgaan. De CDA fractie wil bouwen en die boodschap wordt door SWA opgepakt. Binnenkort gaat de schep de grond in voor een aantal woningen in Twijzelerheide en vrij snel daarna wil men gaan starten in Buitenpost.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie