24
wo, apr
8 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

EARNEWALD - De bezoekers hadden wat talrijker kunnen zijn, maar niettemin was het best een leuke bijeenkomst, donderdagavond in Buitenplaats it Wiid in Earnewâld. De gemeente, in casu het gemeentebestuur, had 'iedereen' uitgenodigd om samen met haar 'de lente te komen vieren', in feite een soort van uitgestelde nieuwjaarsbijeenkomst. 'Iedereen' moest worden gelezen als 'alle inwoners van Tytsjerksteradiel', maar die kwamen niet allemaal opdagen. In feite was dat maar goed ook, zoveel ruimte was er ook weer niet.
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - De rasentertainer Gaatze Bosma was zaterdagavond neergestreken in Kootstertille. En het werd echt een feest. 2 Jaar geleden was Gaatze nog een vrij onbekende, maar tegenwoordig is hij veel aanwezig in de regionale, maar ook buiten de provinciale grens. Horeca uitbater Harry Bakker had weer een gezellig feest georganiseerd.
Lees meer...

BURGUM - Zaterdag 23 maart was het zover: de Legodag van het FCJT in Glinstra State Burgum. 10 uur begonnen ze met een groep van 55 kinderen die eigenlijk niet weer weg wilden rond 12 uur.'s Middags tussen 13 uur en 16.00 uur kwamen er nogmaals 90 kinderen uit heel de gemeente Tytsjerksteradiel. Volgens de organisatie was het was in een woord geweldig en ze gaan zeker nog op herhaling.
Lees meer...

BURGUM - Wethouder Gelbrig Hoekstra kwam maandagmiddag persoonlijk naar restaurant De Pleats om daar de familie Duursma en het hele team welke er werkt te verrassen met het Meiinoar Meidwaan vignet. Met dit vignet waardeert de gemeente Tytsjerksteradiel de werkwijze van De Pleats, meerdere personen met een beperking op de arbeidsmarkt krijgen daar de mogelijkheid om er te werken. Tijdens de uitreiking waren deze jongeren aanwezig en mochten ze vertellen wat ze deden, het waren zeer diverse werkzaamheden maar altijd met een stralende lach.
Lees meer...

HURDEGARYP - Het was zaterdagavond weer gezellig bij TSJILLU, de Jeugdsoos voor jeugd met een beperking in MFC IT Maskelyn. Elke maand weer een gezellige avond met spelletjes, chips, muziek, een (fris)drankje en een speciale activiteit. Deze keer was het ‘bouw een zo hoog mogelijke toren van saté stokjes en spekjes. Zeer fanatiek ging de jeugd bouwen, Guido en Leandra wonnen, en de eerste prijs was ….. al die heerlijke spekjes opeten. De ‘verliezers’ die allemaal tweede werden hadden overigens de zelfde prijs.
Lees meer...

HARKEMA - In delegaasje fan de fraksje en bestjoer FNP Achtkarspelen hat koartlyn op wurkbesite west by Bijkon stiel-en systeembou b.v. yn De Harkema. De FNP’ers waarden hertlik ûntfongen troch de algemien direkteur fan Bijkon dhr. Wiep v/d Bij. Under it genot fan in bakje kofje fertelde dhr. Wiep v/d Bij entûsjast oer de aktiviteiten fan syn bedriuw en hoe alles ûntstien is. Bijkon is in wichtich bedriuw foar De Harkema en dermei ek foar Achtkarspelen. Bijkon is troch de heit fan dhr. Wiep v/d Bij yn de winter fan 1962/1963 oprjochte.
Lees meer...

Meer artikelen...