21
ma, sept
8 Nieuwe art.
Advertentie:

BURGUM. Donderdagavond is mevrouw Lolkje Efdé-Kleefstra (VVD) geïnstalleerd als raadslid van Tytsjerksteradiel. Zij vervangt tijdelijk fractievoorzitter Dineke Wagenaar die met zwangerschapsverlof is.
In handen van raadsvoorzitter Jeroen Gebben legde zij de ambtseed af. Vanwege het bijzondere moment gebeurde dat - volledig coronaproof - in de raadzaal, terwijl haar collega-raadsleden alles via videoverbinding volgden. Lolkje Efdé-Kleefstra is in feite op herhaling. Tot het begin van de huidige raadsperiode was zij jarenlang fractievoorzitter van de VVD raadsfractie. 

BURGUM. Een nieuwe werkvorm voor de raad: maandelijks is er Iepen Poadium, waarbij de raadsleden technische vragen kunnen stellen over onderwerpen op de raadsagenda. Het college kan presentaties verzorgen over actuele onderwerpen en: de inspraak voor de burgers is voortaan in coronatijd ook bij het Iepen Poadium. De vergaderingen zijn digitaal en worden live uitgezonden via internet en het tv-kanaal van de lokale omroep. Kijk voor meer informatie in Actief van 2 september 2020 of ga naar:: agenda
Welkom bij het Iepen Poadium!

LEEUWARDEN. Bedrijven en organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor opleidingskosten van medewerkers en voor het begeleiden van een stagiair. Per 1 september gaan deze twee maatregelen uit het Lok op 1: no en moarn pakket van start. De regelingen zijn bedoeld om bedrijven en andere organisaties in deze zware economische tijden te stimuleren om te investeren in hun medewerkers. Daarnaast wil de provincie met de tegemoetkoming voor stagebegeleiding de drempel verlagen om een stagiair aan te nemen. Voor beide subsidieregelingen is 300.000 euro beschikbaar.
Lees meer...

BURGUM. Voor het Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein in Burgum heeft TWA een ontwerp gemaakt voor drie gebouwen met op de begane grond horeca of detailhandel en appartementen op de verdiepingen. Twee van de gebouwen komen aan het plein, de derde waar voorheen Ter Stal was gevestigd. Er komen 30-35 appartementen verdeeld over de drie gebouwen genoemd ‘De Edelman’, ‘De Koopman’ en ‘De Werkman’. Elk gebouw heeft een eigen ontwerp en karakter. De Edelman is duidelijk herkenbaar geïnspireerd op Glinstra State.
Lees meer...

BUITENPOST. Achte kolleezje,
Skokt wie de mienskip nei it ferskriklike barren dizze wike op it Nordwin College yn Bûtenpost. Jo kinne der net by dat soks bart.
Mar no docht bliken dat dy ferskriklike died net op himsels stiet, mar in útwaaks is fan problemen yn de buerten om it Nordwin College hinne mei Syryske húshâldings dy’t al folle langer spylje.
Lees meer...

BUITENPOST. Op donderdag 27 augustus nam Bienze IJlstra, dirigent en koperdocent, afscheid van cultuurcentrum de Wâldsang. Na ruim 46 jaar lesgeven gaat hij met pensioen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in Buitenpost werd hij toegesproken en bedankt door bestuursvoorzitter Teije Dijk.
Als ‘lyts jonkje’ had Bienze al muziekles bij Muziekschool de Waldsang te Buitenpost. Hij had er les van Tjeerd Brouwer, nestor van de koperblazers en dirigent van Brassband de Wâldsang. Bienze speelde hier ook in, had de muzikale smaak te pakken en ging studeren aan de Muziek Padagogische Academie (MPA) in Leeuwarden. Hier voltooide hij met succes de opleiding HaFaBra (Harmonie, Fanfare en Brassband) en directie. Ook behaalde hij er als eerste in Nederland de acte euphonium B.
Lees meer...

LEEUWARDEN. In Fryslân zijn er deze week 37 coronabesmettingen bijgekomen. Dit zijn er duidelijk minder dan de 57 van vorige week en de 59 van de week daarvoor. Daarmee volgt Fryslân het landelijk beeld dat deze week eveneens een minder forse toename liet zien. Wel blijft het aantal testaanvragen groot. De testcapaciteit is opnieuw uitgebreid om de wachttijd te beperken.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertentie