22
vr, feb
5 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

BURGUM - Het afscheid van wethouder Rommert Dijk stond geagendeerd voor 24 januari, maar het werd een dag later. Dat had alles te maken met het feit dat de reguliere raadsvergadering, weer eens, uitliep tot na middernacht. Maar de raad gunde de vertrekkende wethouder 'een afscheid door de voordeur' en dus kreeg de FNP politicus de kans om uit te leggen waarom hij al zo snel na zijn aantreden de handdoek gooide. "It foel my swier", aldus Dijk, "benammen de portefulje finânsjes hie ik muoite mei."
Lees meer...

BURGUM - Je moest als kijker/luisteraar naar de raadsvergadering een behoorlijke portie deskundigheid meebrengen, wilde je überhaupt een idee krijgen waar het over ging. Met name het punt over de woonvisie en het daar wel/niet aan gekoppelde debat over de bouwplannen voor de Warren zorgde voor de nodige 'betizing', niet alleen bij de raadsfracties, maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook bij de luisteraars en kijkers. Er werd langdurig en stevig gediscussieerd, maar de conclusie is dat er nog veel onduidelijk is. Wenfisy zorgt voor veel onduidelijkheid
Lees meer...

GARYP - Zaterdag werd in dorpshuis “It Geahûs” in Garyp voor de 44 e keer het solistenconcours georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel. De beoordeling vond plaats opbasis van het Unisono Reglement voor Solisten en Ensembles. Dit betekent dat de indeling in divisiesplaatsvindt en er een puntenwaardering wordt toegekend op basis van het zogeheten 100-puntensysteem.
Lees meer...

BUITENPOST - Burgemeester Gerben Gerbrandy van Achtkarspelen neemt op dinsdag 5 februari aanstaande, na een ambtsperiode van zes jaar, afscheid. Naar aanleiding van dit naderende afscheid maakte Johan ter Elst uit Boelenslaan een 25 minuten durend tv-portret van deze markante burgervader.
Lees meer...

KOOTSTERTILLE - Iedereen zat er klaar voor, want Nij Begjin had weer een mooie voorstelling gepland in het Mfa Tillehus in Kootstertille. De weerman had code oranje gemeld en het werd glad op de wegen. Ondanks deze slechte weersomstandigheden ging de voorstelling toch door. Dit jaar was er een kleine groep de mocht spelen en alweer heel wat jaren: Jelle Bekkema, Dikkie Luimstra, Frederika Smid, Fokke- Jan Klaver en Griet Kuipers. Het was weer lachen, gieren en brullen. Vier eenakters met treffende titels passeerden de revue: Ekseem, Hippy's yn Hûs, Tom Tom en De Jûntiid fan it libben.
Lees meer...

BUITENPOST - De leerlingen van OBS De Mienskip hebben in december op de kerstmarkt in Buitenpost spullen verkocht.
De opbrengt hiervan was maar liefst 493,35 Euro. Deze mooie opbrengst gaat naar De Dierenweide in Buitenpost. Leerlingen overhandigden gisteren de cheque aan het bestuur van De Dierenweide.

BUITENPOST - Het scheikundeproject van Het Lauwerscollege heeft de Friese Onderwijsprijs voor het voortgezet onderwijs gewonnen. En dat is nog niet alles! OBS De Mienskip was met hun project De Gezonde Snoepkar genomineerd voor het primair onderwijs. En is tweede geworden.De prijzen werden uitgereikt door Sietske Poepjes.De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs.
Lees meer...

Meer artikelen...