Advertentie:

WYNS - Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns presenteert zondag 9 februari  een lezing van Henk Dillerop  (De Friese Baantjer). Henk werkt al meer dan veertig jaar tussen en met 'zware' criminelen. Vrijwel dagelijks heeft hij contact met moordenaars, verkrachters, overvallers, drugshandelaren, fraudeurs en brandstichters. De afgelopen vijftien jaar als gevangenisdirecteur en daarvoor ruim vijfentwintig jaar als rechercheur en als chef van de criminele inlichtingen dienst. 
Lees meer...

TYTSJERK - Na de pauze maken de aanwezigen kennis met Bouwe de Boer, onder andere Energiecommissaris van Fryslân. Ook kunnen we hem kennen als voorloper en aanjager op het gebied van duurzaamheid, energie en mienskip. Hij brengt mensen in beweging, onder meer door zijn aanstekelijke, inspirerende wijze van vertellen. De ‘Freonen fan Fossylfrij Fryslân’, of wellicht van de ‘Elfwegentocht’ die in 2018 georganiseerd werd en ‘Blue Zone Fryslân’, zijn actuele projecten waaraan Bouwe zijn steen bijdraagt.
Lees meer...

SURHUISTERVEEN - Brandweer Surhuisterveen bericht: Vrijdagavond in actie voor de campagne #zetjelichtaan. We hebben op diverse fietspaden in ons gebied deze tekst aangebracht. Dit als reminder!!! Zien en gezien worden. Zowel voor fietser als ons van levensbelang!!!

BURGUM - De raadszaal van het gemeentehuis in Burgum zat donderdagavond stampvol en dat was te danken aan de vele sympathisanten voor de actie Noflik Wenjen moat bliuwe. Namens die 'actiegroep' sprak de heer Provoost in en hij deed dat op een manier die veel indruk maakte, en niet alleen op de voltallige raad, maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook op de kijkers en luisteraars van RTVKanaal 30. Hij kreeg nogal wat vragen vanuit de raad, die alles van het hoe en waarom wilde weten.
Lees meer...

BURGUM - Bij de aanleg of vervanging van kunstgrasvelden in Tytsjerksteradiel wordt niet langer gebruik gemaakt van rubbergranulaat.
GroenLinks, PvdA en D66 kwamen donderdagavond met een motie om het materiaal daarom niet meer te gebruiken. De rubberkorrels van oude autobanden veroorzaken vervuiling in de bodem en het grondwater, zo blijkt uit onderzoek. Na een korte schorsing stemde de hele raad ermee in. Het college moet zoeken naar alternatieven. Het kostenplaatje daarvan is nog niet bekend.

KOOTSTERTILLE - Dit jubileum wolle se graach mei jo fiere . Op 31 jannewaris en 1 febrewaris spielje sy yn MFA Tillehûs yn Koatstertille een wiere klucht yn trije bedriuwen: JA IK WOL…..TINK IK
Patricia hat it dokterspraktyk kocht mei finansjele garânsje fan har âlders. Se sit yn in ferbouwing. Patricia is net troud en genietet folút fan it libben. Lucie, har assistente, besiket har yn it gareel te hâlden, mar nei in jûntsje stappen giet it hielendal mis. Patricia har heit wol har net mear finansjeel stypje, dus moat Patricia op syk nei in nije jildsjitter. Nettsjinsteande dat, draait de ferbouwing gewoan troch. Dan betinke Patricia en Lucie in plan om oan jild te kommen, mar of freondinne Janine hjir wol sa bliid mei is…?
Lees meer...

BUITENPOST - De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen (VANLA) is een 4-jarig project gestart in de gemeente Achtkarspelen om boomwallen in het landschap te verrijken met eetbare bomen, struiken en planten. Dit zorgt voor extra voedsel voor het vee en is goed voor de gezondheid van het vee, biodiversiteit en innoveert het cultuurlandschap in De Friese Wouden.
Lees meer...

Meer artikelen...

Advertenties
Advertentie