22
vr, feb
5 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BURGUM - Feest in appartementen complex Merkestins in Burgum, het echtpaar Hendrik en Christina Wilhelmina Pruis – Jongsma was op zondag 8 juli 60 jaar getrouwd. Burgemeester Jeroen Gebben kwam maandagmiddag langs om het bruidspaar namens hem zelf en het gemeentebestuur te feliciteren. Een prachtige bos bloemen was namens de gemeente al eerder bezorgd en een kopie van de nu 60 jaar oude trouwacte was als presentje meegenomen. Het geheim van het bruidspaar ? ‘Moarns earst wat ite, de krante lêze en rêstich bliuwe’ Het helpt blijkbaar wel …..


60 Jaar getrouwd, het is niet voor velen weggelegd, wel voor dit bruidspaar, de 83-jarige Hendrik Pruis en de één jaar jongere Christina Pruis-Jongsma. Kort voor 16 uur arriveerde ik in het prachtige ‘Merkestins’ appartement aan De Markt in Burgum waar natuurlijk het bruidspaar maar ook enkele familieleden aanwezig waren.Even later arriveerde ook de burgemeester’. Toen Burgemeester Gebben aanbelde en dhr. Pruis vanuit het appartement beneden de deur opende kwam hij de kamer weer in en zei ‘Dit is hem, hij heeft een ambtsketen om’  uiteraard hiermee bedoelend dat de burgemeester er ook was. Hij wilde weer gaan zitten maar mevr. Pruis zei ‘moast him net efkes by de doar ûntfange’?  zijn prima antwoord ‘de doar stjit iepen, hy fynt it wol’ Toch werd de burgemeester natuurlijk bij de deur ontvangen ……Er werd koffie ingeschonken en een gezellig gesprek ontstond. Over hoe ze voor hun huwelijk elkaar ontmoet hadden, wat voor werk er gedaan was en nog veel meer.

Ook kwam de ambtsketen van de burgemeester even ter sprake en dan over het feit dat de keten een ‘voor en achterkant’ heeft. De ene kant voor de ‘gewone’ werkzaamheden en ‘de andere kant’ als burgemeester Gebben namens de Koning iets mocht doen. Het uitreiken van de lintjes bijvoorbeeld. Ook dhr. Pruis is Koninklijk onderscheiden.

Met meer dan 50 personen was het feest zaterdagavond al gevierd met familie, vrienden en bekenden in restaurant De Pleats.  Het bruidspaar kon er lopend naar toe, nog geen 100 meter …..  ‘It wie gesellich en wy hawwe lekker iten’. 
Speciaal waren de zondag ochtenden. Elke zondag kwamen kinderen, kleinkinderen en verdere familie langs in het appartement. ‘Wy drinke by tsjerke gjin kofje nei de tsjinst, wy gean gelyk nei hûs, elke snein it hûs fol, soms wol 15 of mear persoanen’ en met een prachtig lach op het gezicht ‘fyne wy moai’  aldus mevr. Pruis.

De laatste vraag kwam van de burgemeester, ‘Wat is it jimme geheim om 60 jier troud te wêzen’ Het antwoord was erg speciaal  ‘Moarns earst wat ite, de krante lêze en rêstich bliuwe’ Er werd in de ochtend in ieder geval weinig gesproken. En het helpt blijkbaar wel ….. 

Het ‘Ik ha noch in presintsje foar jimme mei nommen’ liet de burgemeester tot slot nog weten. Uit de archieven van het gemeentehuis was de originele trouw acte gehaald en een kopie hiervan werd overhandigd. Het bruidspaar kon het wel waarderen. ‘Dy kriget in moai plakje’  Na het maken van de foto van het bruidspaar met de acte en de burgemeester was ook deze visite van de burgemeester geweest. Het echtpaar Pruis had een prachtig weekend gehad !!

Jan Kamminga