15
za, juni
4 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BURGUM - Lid in de orde van Oranje Nassau, deze Koninklijke onderscheiding spelde burgemeester Jeroen Gebben dhr. Kees Haremaker zondagmorgen op na de kerkdienst waarin de landelijke Broederschapsdag werd gevierd in de Doopsgezinde gemeente van Feanwâlden. Dhr. Haremaker is een actieve vrijwilliger / collega bij Kanaal30 en ook bij de Doopsgezinde Gemeente in Feanwâlden zeer actief waar hij heel veel functies vervuld. In het bijzijn van echtgenote Ella, kinderen en verdere familie een prachtige zondagmorgen.  Klik hier voor een video van de uitreiking


‘Ik wist van niks’, een zinnetje die de nu 79-jarige dhr. Cornelis Jacob Hendrik Haremaker, maar voor vrienden ‘gewoon’ Kees, zondagmorgen meerdere keren uitsprak. Het gebeurde kort na de viering van de landelijke Broederschapsdag in de Doopgezinde gemeente van Feanwâlden. Een kleine maar zeer actieve kerkelijke gemeenschap. Dat ‘ik wist van niks’ was eigenlijk best wel bijzonder, dhr. Haremaker is bij de kerkelijke gemeente in Feanwâlden net als bij Kanaal 30 een betrokken en zeer actieve vrijwilliger en weet derhalve veel tot heel veel. Deze keer wist hij tot op het laatst van niets, en ja dat is best wel bijzonder.

De uitreiking van het lintje door Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel vond plaats na de kerkdienst waarin Da Geja Laan voor ging. Eigenlijk stond de hele dienst in het teken van dhr. Haremaker, hij besefte dat overigens pas na afloop tijdens het koffie drinken. Samen met echtgenote Ella de kinderen en verdere familie was ook een groep Kanaal30 vrijwilligers uitgenodigd om zo rond 10 uur naar de kerk te komen. Als je dan ontvangen mag worden door Jitse Krol, gelijk koffie aangeboden krijgt, en je jezelf zeer welkom voelt is dat onderdeel al zeer geslaagd. In de zaal naast de kerk mocht dit gezelschap even wachten tot de kerkdienst voorbij was. Een kerkdienst die zoals gezegd in het teken stond van Broederschapsdag maar ‘stiekem’ ook in het teken van het aankomende lintje. Het tijdens het aan het begin van de diens gezongen lied nummer 134 was er maar een klein voorbeeld van. De eerste regel van couplet 1 van dit lied is al veel zeggend, zeker binnen deze kerk. ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’ De tekst voor de dienst was genomen uit Korintiërs 13. Een prachtig Bijbel hoofdstuk waar de liefde centraal staat.  

Na de zegen mocht de kerkelijke gemeente nog even gaan zitten, Jitse Krol deed de kerkdeuren open en echtgenote Ella liep vergezeld door de dochter, de burgemeester en de verdere familie de kerk in. Voorin de kerk waren 2 rijen stoelen gereserveerd en o.a. Dhr. Haremaker maar ook andere aanwezigen vonden dat een beetje vreemd. Er was niets vreemds aan ‘tijdens de preek was het ‘nodig’’ een antwoord wat geaccepteerd werd ….. het is inderdaad door Da Geja Laan aangehaald tijdens de preek maar was uiteindelijk voor de genodigden. Toen iedereen een plekje had gevonden was het dhr. Krol die iedereen nogmaals welkom hete en ook al snel gaf hij het woord aan burgemeester Gebben.

De burgemeester refereerde in zijn prima toespraak over het vele werk dat dhr. Haremaker voor de doopsgezinde kerk in Feanwâlden doet. Sinds 1990 vervulde dhr. Haremaker vele functies, zo was hij kerkenraadslid, voorzitter van de kerkenraad maar ook op digitaal gebied waren veel te noemen ‘dingetjes’. Een ‘kleine’ maar wel erg mooie daarvan is dat hij ook gemeenteleden helpt bij het leren op de computer te werken. De website van deze kerk is ook van zijn hand. Ook Kanaal30 kwam natuurlijk in de toespraak naar voren. Bij de radio afdeling heeft dhr. Haremaker veel verdiensten, zowel in de techniek als bij de presentatie. Zeker zijn eigen eens per 14 dagen uitgezonden programma ‘New Age’Ook bij de tv / video afdeling is dhr. Haremaker zeer betrokken, regelmatig monteert hij filmpjes die dan op het tv kanaal worden uitgezonden. Overigens is dit maar een onderdeeltje van ook dat andere vele werk. Mijn collega’s Joukje en Mo van de tv afdeling maakten deze morgen ook opnames. Dat filmpje monteert Joukje maar zal op korte termijn zeker aan Dhr. Haremaker overhandigd worden en misschien wel te zien zijn op het tv kanaal van Kanaal30. 

Dan hét moment ‘Het heeft de Koning behaagd om u meneer Cornelis Jacob Hendrik Haremaker te benoemen tot  Lid in de orde van Oranje Nassau’. En tijdens het opspelden ‘van het lintje’ zag je de blijdschap bij dhr. Haremaker. Dat die blijdschap vergezeld ging van een heel klein traantje was de emotie van de verrassing én van blijdschap natuurlijk. Uiteraard waren er bloemen, een prachtige bos die deze keer niet aan de gedecoreerde werd gegeven maar aan Haremaker’s echtgenote Ella. Bedacht of niet een prachtig gebaar van Burgemeester Gebben. ‘Ga maar weer even zitten Kees’ aldus ceremoniemeester Jitse, dat was natuurlijk naast echtgenote Ella, de toen volgende ‘tut’ was een mooie, een hele mooie. Er waren een aantal mededelingen en de mogelijkheid om te feliciteren.

In de zaal naast de kerk ‘De Schakel’ was koffie en gebak. Ook nog een aantal korte toespraken, namens de PKN kerk in Feanwâlden, namens de doopgezinde kerk en natuurlijk  ook namens Kanaal30. Alle toespraken hadden de zelfde strekking, waardering en dankwoorden voor al dat werk wat was (en zal worden) gedaan. Tot slot sprak Haremaker zelf ‘hou het kort Kees’ hoorde ik, de lach was toen mooi, Kees en kort gaan niet echt samen al was het alleen maar om al die jaren van vrijwilligerswerk wat hij gedaan heeft en zeer waarschijnlijk nog zal doen. Hij begon heel mooi maar ook speciaal, zijn zus, wonende in Canada was er ook en dat waardeerde hij echt heel erg.  Hij bedankte verder iedereen en was, zonder het echt concreet te zeggen, maar wat blij. 

Jan Kamminga