09
ma, dec
2 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BUITENPOST - De sociale en financiële resultaten van de MOA, het participatiebedrijf van de gemeente Achtkarspelen, zijn positief. Dit blijkt uit het eerste jaarverslag van de stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA). ‘De MOA is in korte tijd onderdeel van de mienskip geworden,’ aldus een trotse wethouder en bestuursvoorzitter van de MOA, Harjan Bruining. ‘Dit was niet gelukt zonder de inzet van werknemers MOAi Grien, deelnemers die zijn gaan participeren, de werkbegeleiding, werkconsulenten, ondernemers in de regio en de directie.’


Sociale en financiële resultaten
De MOA heeft in haar eerste jaar 51 participatietrajecten ingezet. In deze maatwerktrajecten zijn deelnemers ingezet in het opbouwen van het gebouw van de MOA, demontageafdeling en in trajecten bij ondernemers. Een aantal medewerkers zijn gedetacheerd naar Achtkarspelense ondernemers. Participatiedeelnemers waarderen de trajecten bij de MOA met een 7,9. Bij MOAi grien, de afdeling die de groenvoorziening voor de gemeente verzorgt, zijn 34 medewerkers actief. Het aantal klachten over het groenonderhoud is met ruim 40% gedaald. De MOA sluit het eerste jaar af met een positief exploitatieresultaat van € 212.00. Het subsidietekort WSW van € 81.000, wat door de gemeente is voorgeschoten, gaat terugvloeien in de gemeentebegroting. Op het groenonderhoud van de gemeente is een bezuiniging gerealiseerd van 60.000 euro.

MOA
In maart 2017 is de stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) van start gegaan. De MOA is het participatiebedrijf van de gemeente Achtkarspelen. Inwoners met een arbeidsbeperking of die een bijstandsuitkering ontvangen krijgen persoonlijke begeleiding waardoor ze hun talenten leren kennen en inzetten. Samen wordt gezocht naar een passende activiteit. Zo komen ze steeds dichter bij een betaalde baan. De MOA heeft twee afdelingen: MOAi Grien en MOAi Wurk. MOAi Grien doet de groenvoorziening voor de gemeente. MOAi Wurk helpt inwoners die (tijdelijk) op een uitkering zijn aangewezen, om weer zelfstandig en zelfredzaam te worden. Dat doet MOAi Wurk in samenwerking met lokale ondernemers, het onderwijs en de overheid.
 
Het is aan de gemeenteraad om de concept jaarstukken 2017 goed te keuren in haar raadsvergadering van 22 november.