24
wo, apr
8 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BUITENPOST - Voor het burgemeesterschap van Achtkarspelen hebben twaalf sollicitanten belangstelling. Van de negen mannen en drie vrouwen is er één beneden de vijftig jaar. Drie zijn boven de zestig.Voor het burgemeesterschap van Achtkarspelen hebben twaalf sollicitanten belangstelling. Van de negen mannen en drie vrouwen is er één beneden de vijftig jaar. Drie zijn boven de zestig. Drie van de twaalf kandidaten hebben geen partijlidmaatschap aangegeven. Drie zijn lid van de PvdA, twee van het CDA, twee van de FNP en twee van GroenLinks.


Burgemeester Gerben Gerbrandy (FNP) gaat begin volgend jaar na een ambtstermijn van zes jaar met pensioen. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok verwacht dat de nieuwe burgemeester begin februari kan aantreden.
 
De commissaris heeft na gesprekken met kandidaten een selectie uit de sollicitanten gemaakt en hier woensdag over overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Die krijgt alle sollicitatiebrieven te zien. De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in haar voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.