14
di, juli
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - Oars dan oars, mar wol de bêste. Een zin die plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Achtkarspelen, Mevr Zandbergen, donderdagavond uitsprak kort voor de beëdiging van dhr. Oebele Brouwer als burgemeester van de gemeente Achtkarspelen. Een volle raadzaal was getuige van de beëdiging door commissaris van de Koning dhr. Arno Brok. Na de installatie sprak burgemeester Brouwer tot de aanwezigen, zijn conclusie; ‘Ik heb het nog nooit gedaan maar denk dat ik het wel kan’  een quote/citaat van Pippie Langkous.


Een nieuwe burgemeester voor de gemeente Achtkarspelen, dhr. Oebele Brouwer, op donderdagavond 7 februari werd hij geïnstalleerd. Het begon alweer flink wat maanden terug met de profielschets en de sollicitaties, er reageerden een aantal personen en met 4 van deze personen werd door de vertrouwenscommissie gesproken. Op 13 december 2018 kort na 18 uur maakte mevr. Zandbergen de naam van de kandidaat burgemeester bekend, de 58-jarige Oebele Brouwer uit Eastermar.

Donderdagavond 7 februari was het dan zover, de installatie van de nieuwe burgemeester. Plaatsvervangend voorzitter van de raad, mevr. Zandbergen opende de vergadering en hete iedereen welkom. Mevr Zandbergen begon in het Frysk maar ze sprak liever in het Nederlands en in die taal ging ze dan ook verder. Na een aantal mededelingen werd ook de verdere agenda vastgesteld.

Er was 1 ingekomen stuk en niet zomaar iets, het benoemingsbesluit van dhr. Brouwer. Een ‘briefje’ van de Koning dus. De griffier van 8K, mevr. van Hokke las de brief voor. Het begin van die brief is een vaste zin. ‘Wij, Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau enz enz.’ Met alle wettelijke zaken in achting genomen in die brief de bevestiging / voordracht dat ook de minister Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties alles goed bevonden had, de handtekening was van Koning Willem Alexander, die de aanstelling dus bekrachtigde. De dagtekening was 16 januari.
Vervolgens kreeg commissaris van de Koning, Arno Brok het woord. Ook nu een welkom aan iedereen en een aantal in het bijzonder, natuurlijk dhr Brouwer, zijn echtgenote en de kinderen. Erg mooi de aandacht toen even richting de moeder van Dhr. Brouwer die in het bijzonder welkom geheten werd. In de prachtig toespraak op een bijzondere dag. Er werden door Brok wat ‘uitspraken’ gedaan.Hoe zou ‘hij’ de nieuwe burgemeester zijn, hoe gaat hij voor de raad en het college zijn, voor de inwoners, voor het personeel op het gemeentehuis. Maar ook voor de collega burgemeester in de omgeving ‘Is dit de boargemaster dy’t wy hawwe woene ?’ De commissaris dacht van wel !!Een ‘neutrale’ burgemeester, ‘boppe de partijen en tusken minsken’ immers Brouwer is niet gebonden aan een politieke partij.Ook ‘oud’ burgemeester Gerbrandy werd genoemd. Hij werd bedankt door dhr. Brok voor al het goede werk. Gerbrandy kon helaas niet aanwezig zijn. Ook was Gerbrandy net weer pake geworden, al zal dat de reden van zijn afwezigheid niet geweest zijn. Gerbrandy ging nog niet echt met pensioen hij zat nog vol ambities en hem werd heel veel succes in zijn verdere betrokkenheid bij de politiek en zijn verdere ‘werkzaamheden’ gewenst. Gerbrandy had 6 jaar ‘poerbêst syn bêst’ gedaan in AchtkarspelenEen artikel uit de grootste landelijke krant werd kort aangehaald ‘een diepte interview’ met een paar bijzonder uitspraken van dhr. Brouwer daarin opgetekend.Er prijkte een prachtige foto bij dat artikel van Brouwer met zijn toga over de arm voor het gemeentehuis in Buitenpost. Een artikel waar Brouwer’s ‘oude’ en het nieuwe werk werd belicht (via www.detelegraaf.nl wel te vinden)Dhr. Brok haalde veel meer aan, eigenlijk te veel om hier neer te schrijven.De commissaris werkte in zijn toespraak toe naar de uiteindelijk beëdiging van Brouwer. De kabinetschef, mevr. v/d Steen sprak de ‘officiële’ woorden uit, in het Frysk. Ze sprak voor het eerst in het Frysk, ze was er zelfs speciaal voor op cursus geweest. Na deze officiële teksten was het Dhr. Brouwer die antwoorde met ‘Sa wier helpe my God almachtig’ Achtkarspelen had vanaf dit moment weer een burgemeester en een groot applaus volgde en commissaris Brok tekende vervolgens de acte.

Mevr. Zandbergen nam weer het woord en begon met woorden richting Brouwer ‘Geachte burgemeester …… hoe voelt dat ?’  Brouwer antwoorde met ‘It moat efkes wenne’ en feliciteerde hem en ook zijn echtgenote werd gefeliciteerd.Een stukje geschiedenis volgde over zijn eerdere werk en er waren een aantal ‘ferme’ uitspraken gedaan door Brouwer die Mevr Zandbergen vond op de website van het Openbaar ministerie. Een leuke was gericht richting de pers ? ‘Wordt de vraag gesteld wie er geïnterviewd wil worden ? dan heb ik die journalist al gesproken’. Ik zal de komende jaren burgemeester Brouwer wel vaker namens Kanaal 30 spreken / ontmoeten ……. Ik wacht af ….

Er was ook door de afdeling communicatie van 8K een prachtig boekje gemaakt van de profielschets. Mevr. Zandbergen haalde een aantal dingen naar voren. Een plaatje van schoenen ‘pumps’ werd aangewezen ze wilden ook wel een vrouw als burgemeester maar ze gingen ook voor de beste.De Fryske taal verstaan en leren te spreken, bij Brouwer was dat geen probleem, ‘een diepvries’ Aan de hand van de profielschets was dit ‘de gedroomde’ burgemeester.

Locoburgemeester Spoelstra kreeg het woord en begon mooi ‘Opsporing verzocht, geheime locaties, lange gesprekken, veel vergaderen achter gesloten deuren maar het is gelukt op 13 december om 18 uur werd het bekend, Oebele Brouwer de nieuwe burgemeester. In Amerika zoude ze zeggen ‘we got him’ ook hier veel meer maar weer teveel om te beschrijven.De burgemeester kreeg van Spoelstra het ambtsketen omgehangen .De burgemeestershamer werd door mevrouw Zandbergen aangeboden. 

Natuurlijk kreeg ook de kersverse burgemeester het woord. ‘Nou, dit is wat’ waren de eerste officiële woorden van de burgemeester. Vervolgd met hoe hij van uit Eastermar naar Buitenpost werd gebracht. politie voor en achter de auto. Ook burgemeester Brouwer verwelkomde iedereen en sprak even over zijn kleindochters die er gezien de leeftijd niet waren.Hij sprak over zijn oude werk en over zijn huidige woonplaats Eastermar. Zijn familie en ook zeker een aantal ‘Oebele’s’ bleken er al vanaf 1600 te wonen en ‘it hiele tsjerkhof leit er fol mei’ aldus een inwoner van dat dorp. Maar ook deze Oebele Brouwer woonde er graag en mooi.Hij was blij dat hij burgemeester mocht worden van het prachtige Achtkarspelen.Ook Brouwer was complimenteus richting Gerben Gerbrandy en er waren veel overeenkomsten, beide graag zeilend ‘tûk’ op de taal, een mensen-mens maar Brouwer zou zeker anders zijn en hij beloofde 6 jaar lang zijn best te doen Er werden herinneringen opgehaald en toekomst dingen aangehaald. Een mooie en goed voorbereide toespraak‘Leave minsken ik gean sitten en we slute de gearkomst’. De hamer werd gebruikt en met een tik op de tafel was ‘het’ afgelopen.Er was nog een heel kort filmpje te zien van zijn beide kleindochters, die lopend in de natuur pake feliciteerden met het burgemeesterschap.  

Klaar en naar huis ? nou niet helemaal, na een hapje en een drankje was er nog even een officieel gedeelte waarin burgemeester Brouwer nog even het woord kreeg om een aantal vragen te beantwoorden.De gemeente dichter droeg een prachtig gedicht voor en een kort gesprekje met burgemeester Gebben van Tytsjerksteradiel volgde nog.

Een mooie avond in een volle raadzaal en lobby van het gemeentehuis.

Jan Kamminga 

Advertentie