09
zo, aug
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - Op de eerste dag na zijn installatie ging burgemeester Brouwer samen met zijn echtgenote elk dorp in Achtkarspelen bezoeken. Een school, een aantal bedrijven en ‘willekeurig aanbellen’ was de bedoeling, achteraf zeer geslaagd. Het gezelschap vertrok rond 10 uur vrijdagmorgen vanaf het gemeentehuis en in de bus de ‘grutske’ burgemeester. In Kollumerzwaag werd aangebeld en die mevrouw vond het prachtig ‘Ik hie it wol lêzen mar dat jo dan krekt by my komme, dat fyn ik wol moai’.


Donderdagavond was ik bij de installatie van Burgemeester Brouwer en daar in het gemeentehuis kreeg ik de tip ‘morgen gaat de burgemeester de gemeente in op kennismakingstour, je mag wel mee’. Ik had ook iets anders op mijn programma staan maar het eerste uurtje mee lukte wel. Kort voor 10 uur was ik in de publiekshal van het gemeentehuis en ja koffie met gebak stond klaar. Als even later ook de burgemeester met zijn echtgenote arriveert gingen ze eerst nog even naar een zaaltje boven voor een kort overleg.Maar kort daarna ging het gezelschap de bus in, ik zelf met de auto omdat ik later ‘af zou haken’ Als eerste werd het Lauwers College in Buitenpost bezocht. Alle bezoekjes overigens zo dat ‘ze’ niet wisten dat de burgemeester überhaupt zou komen.In de grote hal van de school toch wel een beetje paniek, kinderen die weg doken maar de burgemeester loste dat prima op ‘ik bin juster ynstallearre as jimme nije boargemaster’ De burgemeester, maar ook zijn echtgenote, gingen met een aantal kinderen in gesprek. Onaangekondigd dus geen ‘school mensen’ aanwezig maar er werd uiteraard wel eentje opgetrommeld die ook kort met de burgemeester sprak. Heel veel leerlingen en personeel op deze school en wie moet dan de bos bloemen ontvangen. Het werd aan 2 jonge dames  gevraagd en die nomineerden de jonge dame die de telefoon beantwoorde, ze was aangenaam en blij verrast.

Weer de bus in en richting Twijzel waar het benzine station werd bezocht. In de shop zaten een aantal chauffeurs te koffie drinken en Brouwer vertelde wat hem de avond ervoor was overkomen. De mannen feliciteerden hem ook met de woorden ‘mooi man’ vergezeld van een heel brede smile ….Ook de jongeman achter de kassa werd natuurlijk even mee gesproken hij vond het ook wel een beetje spannend. Ook de bloemen waren voor hem. Ook buiten werd nog met iemand gesproken, ook hier werd kennis gemaakt.

In Kollumerzwaag werd bij een willekeurig adres aangebeld, aan de rand van het dorp werd dit ‘ergens’ bij een huis gedaan. De bewoonster, een wat oudere dame vond het prachtig.‘Ik hie it wol lêzen mar dat jo dan krekt by my komme, dat fyn ik wol moai’ maar ook zei die mevrouw wijzend naar de fotografen ‘Wa binne dy mannen allegearre’ Burgemeester Brouwer antwoorde ‘Neat fan oanlûke, dat binne de fotografen en doch mar krekt as hja der net stean’ Er ontstond een prima gesprekje en mevrouw nodigde de burgemeester dan ook even naar binnen, helaas stond de bus weer klaar en moest het gezelschap weer weg.Ik stond met de collega fotografen te wachten en onze conclusie was ‘beppe belt zo meteen de hele familie op, en dan trots vertellen 'de burgemeester was hier !!’ Hoe vaak gebeurd het ook dat de burgemeester ‘zomaar’ juist bij jou aanbeltMevrouw kreeg uiteraard een bos bloemen en … ik haakte af en het gezelschap ging verder. Respectievelijk Kootstertille, Drogeham, Harkema, Boelenslaan, Surhuisterveen, Surhuizum, Augustinusga en Gerkesklooster-Stroobos werden natuurlijk ook nog bezocht, bij een aantal bedrijven en weer spontaan aangebeld. Natuurlijk werden niet alle bijna 28.000 inwoners van de gemeente bezocht maar met deze tour werd wel elk dorp bezocht en met een (heel klein) deel werd even gesproken. Voor al die andere inwoners, Brouwer is voor (minimaal) 6 jaar burgemeester en dus meer dan genoeg tijd om hem misschien wel eens te ontmoeten.

Jan Kamminga

Advertentie