04
do, juni
4 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - Lauwercollege Buitenpost hoort bij Nederlandse schoolgebouwen met minste energieverlies.
Het Lauwerscollege sloot zich vorig jaar aan bij Energy Challenges. Hierbij worden jongeren uitgedaagd om slim met energie om te gaan. Een groep van 12 eerstejaarsleerlingen van Buitenpost ging, o.l.v. techniekdocent Jelle Hoogterp aan de slag met besparing en duurzaamheid. Groene investeringen die de school al heeft gedaan, zijn de aanleg van een complete zonne-energiecentrale, een elektrische auto, en koude- en warmteopslagsysteem. Volgens het rapport over onderzoek naar energieverbruik behoort de locatie Buitenpost van het Lauwers College nu tot de schoolgebouwen in Nederland waar het minste energieverlies per vierkante meter is. ,Wij zijn verrast door het positieve nieuws. Maar we zijn er nog lang niet”, aldus stafdirecteur Dick Boersma. Uiterlijk 2023 wil het Lauwerscollege alleen nog maar ledverlichting gebruiken. Daarnaast worden de grootste energielekken meegenomen in het nieuwe meerjarig-onderhoudsplan.
Advertentie