03
vr, juli
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
HURDEGARYP - Na flink wat jaren, ruim 35 jaar, in het bestuur van o.a. dorpsbelang Hurdegaryp, Dorpshuis de Schalmei en de laatste jaren als voorzitter van MFC It Maskelyn gezeten te hebben heeft Willy Hoekstra afscheid genomen van het MFC bestuur. Hij deed het met het aanbieden van een (hand)boek ‘Goed Voor Elkaar’ aan burgemeester Jeroen Gebben. Een handboek waar gedetailleerd in beschreven staat waar een bestuur van een dorpshuis of MFC aan moet of kan denken en om van daar uit te werken. De nieuwe voorzitter is Jan Willem Miedema.


Al weken van te voren was ik door meerdere personen gevraagd om op donderdagavond 14 maart naar MFC It Maskelyn in Hurdegaryp te komen. Nu ben ik daar regelmatig te vinden als er weer eens een mooi feest of één van de andere prachtige activiteiten is maar deze keer was het iets anders. Volgens bestuurslid Piet Schriemer was het bijzonder en speciaal. Echter de afscheid nemende voorzitter, Willy Hoekstra, had mij zelf ook al uitgenodigd. Dat die voorzitter mij eerder al uitnodigende was eigenlijk niet zo vreemd, het is mijn buurman en dus komen we elkaar regelmatig tegen …..

Willy Hoekstra is dus mijn buurman en hij heeft als beschreven zich jarenlang ingezet voor en in bestuurlijk Hurdegaryp. Hij zat jaren lang in het bestuur van Dorpsbelang Hurdegaryp, toen Dorpshuis De Schalmei er nog was zat hij ook in dat bestuur.Vanaf 2007 zat hij als voorzitter in de commissie die nadacht over een nieuw dorpshuis / MFC. Heel veel vergaderingen, heel veel overleg met ‘gebruikers’ en natuurlijk met de gemeente Tytsjerksteradiel en andere instanties werden onder zijn voorzitterschap gehouden.

Het nieuwe MFC moest De Wissel, De Hameie en de Schalmei vervangen. Het duurde al met al 7 jaar en in die 7 jaar zijn er echt veel vergaderingen geweest, overleg met gebruikers geweest en nog echt veel meer.Uiteindelijk werd het september 2013 en het prachtige MFC werd geopend. Een gebouw waar het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van Hoekstra veel (vrijwilligers) werk voor heeft verricht.

Na nu 5 jaar voorzitter geweest te zijn van het MFC It Maskelyn bestuur heeft Hoekstra besloten om de ‘hamer’ over te dragen. Donderdagavond was een select gezelschap in de grote zaal van It Maskelyn aanwezig met natuurlijk Burgemeester Gebben, maar ook een flink aantal geledingen uit Hurdegaryp waren aanwezig.

Spreekstalmeester en ‘dag voorzitter’ Piet Schriemer opende om 20.00 uur deze bijzondere bestuursvergadering met een korte maar wel speciale agenda waar punt  2 eigenlijk het punt van aandacht was.Punt 2 was de presentatie van het ‘Handboek MFC besturen ‘Goed Voor Elkaar’’ geschreven door voorzitter Willy Hoekstra.In dit handboek beschrijft Hoekstra in een flink aantal onderwerpen waar dorpshuizen en of MFC besturen aan moeten of kunnen denken om ook hun organisatie te optimaliseren.In 8 hoofdstukken worden alle onderdelen beschreven.Die onderwerpen, Bestuur en beleid, Medewerkers beleid, Bar exploitatie, Beeldvorming en publiciteit, Beheer gebouw en materiaal, Tevredenheid betaalde en onbetaalde krachten, Tevredenheid gebruikers en een heel belangrijke, Financiën.

Deze onderwerpen werden uitgebreid door Hoekstra gepresenteerd en aan de hand van een erg mooie presentatie uitgelegd.Een waardevol boekwerk met goede tips maar ook waar besturen aan moeten of kunnen denken om efficiënter te kunnen werken.Het was Burgemeester Jeroen Gebben die het eerste exemplaar mocht ontvangen. Hij had al iets gelezen en gezien en was onder de indruk van de volledigheid van dit handboek. Een goed handboek waar dorpshuis of MFC besturen wel wat mee konden.

Mede bestuurslid Mennolt Roorda had de eer om ‘kort’ de voorzitter te bedanken maar hoe kun je in het kort ruim 35 jaar besturen samenvatten. Hij was namens het bestuur Hoekstra wel erg dankbaar, Hoekstra was altijd goed voorbereid, was goed ‘ingelezen’ en kende regel en wetgeving. Mede door zijn tomeloze inzet was samen met het bestuur dan ook een prachtig MFC gekomen waar in de eerste periode heel veel verschillen waren. Slechts één voorbeeldje, It Maskelyn kwam als 1 gebouw voor De Hameie, De Wissel en de Schalmei en in deze 3 gebouwen koste de koffie bij de één 25 cent en bij de ander 1 euro. Geloof het of niet maar zelfs daarover waren speciale vergaderingen en overleggen. Er kwam een compromis, de koffie werd 1 euro maar het 2e bakje was gratis …….

Ook (ex wethouder) Doeke Fokkema was aanwezig en hij sprak zijn waardering uit richting het hele MFC bestuur en in het bijzonder Dhr. Hoekstra. De samenwerking in de 7 jaren van voorbereiding van It Maskelyn waren intensief geweest maar altijd open en eerlijk aldus Fokkema.

Natuurlijk bedankte de scheidende voorzitter ook ‘deze en gene’  Hoekstra bedankte iedereen  die waar dan ook gesprekspartner was geweest. Het was een prachtige tijd geweest maar een nieuwe tijd was aangebroken. Ondertussen is Hoekstra pake geworden en in die hoedanigheid wil hij er ook voor kleinkind zijn.En ….  wetende dat Hoekstra en ik dus onder het zelfde dak naast elkaar wonen weet ik dat we binnenkort even ‘alleen’ wonen. Samen met zijn echtgenote Joke gaan ze in de camper voor een flinke periode onderweg door Europa. De camper is in huize Hoekstra al jaren hét vakantie middel.
De één gaat weg en de ander komt, een nieuwe voorzitter werd natuurlijk ook voorgesteld. Jan Willen Miedema zal de hamer overnemen, in eerste instantie als interim maar dat deed Hoekstra destijds ook en die bleef jaren lang aanwezig. Hoekstra had een echt heel klein presentje voor Jan Willen, een usb stickje maar op dat stickje wel 12 jaar lang vergaderen in notulen en meer. Even ‘inlezen’ zal behoorlijk lang duren…..

Een nieuw ‘tijdperk’ met een nieuwe voorzitter. In It Maskelyn zal niet veel veranderen. Beheerder Thomas van Wieren en al die vrijwilligers blijven zich inzetten voor Hurdegaryp, de gebruikers en de bezoekers van het MFC. En als ze iets moeten weten en het bestuur komt er ook niet uit hebben ze altijd nog dat prachtige handboek en Hoekstra …… die mogen ze waarschijnlijk nog wel even bellen ….

Jan Kamminga

Advertentie