16
di, juli
0 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BURGUM/EARNEWÂLD - Deze maand is burgemeester Jeroen Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel benoemd tot voorzitter van de Afûk. Gebben is vanaf 1 maart begonnen als bestuurder van het Friese taalinstituut. De functie van secretaris wordt ingevuld door Anje Wester uit Earnewâld. Met deze 2 nieuwe bestuursleden nu weer over een voltallig bestuur.