17
wo, juli
3 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BURGUM - Voor de 17de keer organiseerde de werkgroep ‘Pelgrimages Burgum”in de stille week voorafgaand aan Pasen deze spirituele wandeling. Mede omdat  de afgelopen 17 jaar de meeste kerken binnen een straal van 25km nu zijn bezocht en veel cultuurhistorische verhalen zijn verteld en de organisatie niet in herhaling wil vallen is besloten dat dit de laatste tocht zal zijn.  Wellicht omdat het de laatste keer was hadden zich 50 deelnemers aangemeld.


De heenzending vond plaats in “de Kruiskerk” en werd gedaan door Ds. Kraan met het lezen van Lucas 24: 13-35. Het verhaal van de Emmaüsgangers.  Ook zij zijn onderweg. Echter hun ogen waren bevangen. Zij herkennen de vreemdeling aanvankelijk niet die met hen meeloopt. Pas als Jezus het brood breekt en met hen deelt werden hun ogen geopend en herkennen zij Hem. Zo kunnen ook wij als we samen onderweg zijn en van onszelf delen in de ontmoeting met de ander onze ogen geopend worden en Hem in de ander gewaarworden.

Door deze woorden geïnspireerd leidde onze tocht over het gebied dat vroeger de Bergumerheide heette. De streek die bevolkt werd door mensen die men vroeger niet in het dorp zelf had. Er heerste  bittere armoede. Het was de arts Nicolaas Ypeij die in de eerste helft van de 19de eeuw in het bezit kwam van de uitgestrekte heidevelden en deze als wijze van werkverschaffing in cultuur bracht. Ook nam hij het initiatief voor een kerk, een school en een armenhuis.

In dit voormalig armenhuis is thans de klompenmakerij en het klompenmuseum van de familie Scherjon gevestigd. In een van de voormalige slaapzalen werden hier hartelijk ontvangen en vertelde mevr. Scherjon aan de hand van oude foto’s over de geschiedenis van het gebouw.
Vervolgens ging de tocht over de zg. Koloanjestreek naar Feanwâlden alwaar we in de Schierstins. Ook hier hoorden we over de geschiedenis maar dan meer over die van de oude Friesche adel.

Op de terugweg deelden we brood en water op de “Ljochtmis Pleats” op Noardermar. Op deze pleats rustte sinds de 16de eeuw de verplichting om op de dag van Maria Lichtmis brood uit te delen aan de arme bevolking uit de omgeving. Een verplichting die pas in 1948 is afgekocht.
De dag werd besloten met een Vesperdienst in de Kruiskerk.

Foto's: Johan Veenstra