19
di, nov
2 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
SURHUISTERVEEN - Vorige week is de gemeente Achtkarspelen gestart met wegwerkzaamheden aan De Merel in Surhuisterveen. Aannemer Witteveen uit Surhuisterveen en wethouder Max de Haan gaven woensdag een gastles over veiligheid bij de wegwerkzaamheden aan leerlingen van groep 5 tot en met 8 op basisschool De Bernebrźge, gelegen aan De Merel. ‘Vaak staan ze niet stil bij de gevaren die er zijn bij werk aan de weg’, aldus wethouder Max de Haan.


Schoolzone
Wethouder Max de Haan gaf uitleg over het rioolstelsel en de aanleg van een schoolzone bij De Bernebrźge. In het ontwerptraject is extra aandacht besteed aan verkeersveiligheid en wordt er een schoolzone aangelegd bij de basisschool. De leerlingen zijn uitgenodigd mee te denken over het inrichten van deze zone. Hiervoor is een prijsvraag voor het ontwerpen van een verkeersbord uitgezet. 

Werkzaamheden
De komende maanden wordt het oude vuilwaterriool vervangen en een regenwaterriool aangelegd. Ook wordt het wegdek verbeterd en vervangen. ‘Werkzaamheden leveren altijd hinder voor aanwonenden en andere weggebruikers’, zegt De Haan. ‘Maar het onderhoud is nodig en levert straks weer een prachtige straat op.’ Met de aanleg van een regenwaterriool is het rioolstelsel in De Merel klimaat robuuster uitgevoerd om wateroverlast bij hevige neerslag te beperken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin augustus afgerond.
 
Het ontwerp en de planning van de werkzaamheden zijn tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen aannemer Witteveen, De Bernebrźge, WoonFriesland, de bewoners van De Merel, Plaatselijk Belang en de gemeente.