12
wo, aug
3 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Alle aanwezigen bij de opening van Fête de la Nature in Nationaal Park De Alde Feanen beloofden donderdagavond trouw aan het Nationaal Park en deden de belofte de verhalen over De Alde Feanen door te vertellen. Tijdens een ceremonie fungeerde Lutz Jacobi als buitenge-woon ambtenaar. ,,Steek allemaal twee vingers omhoog. Zeggen jullie allemaal volmondig ‘Ja’?” vroeg Jacobi, waarna alle aanwezigen ‘ja’ zeiden tegen de taak om als ambassadeur op te treden.


De ‘getuigen’, Sipke Swierstra (voorzitter Nationaal Park De Alde Feanen) en gedeputeerde Mi-chiel Schrier, deelden vervolgens geen ringen uit, maar buttons met de tekst ‘Grutsk!’.De ‘getuigen’, Sipke Swierstra (voorzitter Nationaal Park De Alde Feanen) en gedeputeerde Mi-chiel Schrier, deelden vervolgens geen ringen uit, maar buttons met de tekst ‘Grutsk!’.

Kluizenaarsechtpaar
De ceremonie was onderdeel van de theatrale opening van natuurfestival Fête de la Nature. Ac-teurs van Van Ravesteijn Theater & Events speelden Sytze en Maaike, het kluizenaarsechtpaar dat omstreeks 1920 werd ontdekt door een Haagse dominee, die daarover in de Haagse Courant schreef. Het echtpaar, dat leefde van en met de natuur, werd een bezienswaardigheid. Vele Hage-nezen trokken naar De Alde Feanen om het echtpaar te bezoeken.

Kinderen de natuur in
Naast het theatrale deel van de opening verzorgden kinderen van de basisschool in Warten een multimediale presentatie. Onlangs gingen zij de natuur in om foto’s en filmpjes te maken. Hiervan werd tijdens de opening een vlog vertoond. ,,Betere ambassadeurs als kinderen, kun je niet krij-gen”, vond Jacobi.

Natuurfestival
In Nationaal Park De Alde Feanen wordt voor de vijfde keer meegedaan aan het internationale na-tuurfestival Fête de la Nature. Onder de noemer Vier De Alde Feanen zetten ondernemers en or-ganisaties de deuren open om gasten kennis te laten maken met het Nationaal Park.

Hele weekend gratis activiteiten
Gedurende Vier De Alde Feanen zijn er aanstaande zaterdag en zondag overal in het natuurge-bied gratis activiteiten te doen. Een deel van de activiteiten is al volgeboekt, andere activiteiten zijn vrij toegankelijk. Het is onder andere mogelijk om te gaan nachtvaren, deel te nemen aan een stiltewandeling of een yogales te volgen in de natuur. Ook is er in Museum Warten de tentoonstel-ling ‘De skelk fan Maaike’ te zien. Het gehele programma is te vinden in de programmakrant, die op veel plaatsen in de regio huis-aan-huis verspreid is en welke bij de deelnemende ondernemers is op te halen.


Advertentie