12
wo, aug
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
SURHUISTERVEEN - Burgemeester Brouwer en de wethouders van de gemeente Achtkarspelen brachten een bezoek aan Thijs Zwart Evenementenservice te Surhuisterveen. Het bedrijf is gevestigd op het bedrijventerrein “Lauwerskwartier”. Thijs Zwart Evenementen-en tapservice b.v. bestaat inmiddels 12,5 jaar. Onlangs vierde men het jubileum. Het bedrijf in Surhuisterveen is tweeledig: er is de afdeling met verhuur van horecamaterialen én er zijn een aantal monteurs die het periodieke onderhoud aan tapinstallaties verzorgen.


Thijs Zwart heeft klanten in de drie noordelijke provincies en in de Noordoostpolder. Echter, in drukke tijden van evenementen zoals Koningsdag, brengt men het materiaal heel Nederland door.

Het bedrijventerrein “Lauwerskwartier” is in de loop der jaren flink uitgebreid. Er staat nog een tweede ontsluiting op de “Skieding” richting de A7 in de planning. Volgens Zwart kijkt men hier naar uit als ondernemers op het “Lauwerskwartier”. “As wy mei ús gruttere auto’s de wei op wolle fan it bedriuwenterrein ôf is der min sicht op it ferkear wat achter ús rydt of wat de wei wer ôf wol”, weet Thijs Zwart te vertellen, “der rint ek in fytspaad wêr’t in soad skoallegeande bern fytse. In nije ûntsluting soe hiel guenstich wêze.”

Door de uitbreiding van gevestigde bedrijven op het “Lauwerskwartier” is er ook steeds meer parkeergelegenheid nodig voor werknemers en klanten. Dit geldt ook voor Thijs Zwart Evenementenservice. Samen met het College is gekeken naar eventuele oplossingen hiervoor.

Burgemeester en wethouders hebben een rondleiding door het bedrijf gekregen. Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen over en weer. Wat zeker vastgesteld kon worden is dat bedrijvigheid en gemotiveerde ondernemers goed zijn voor de gemeente Achtkarspelen. Een goede onderlinge samenwerking en communicatie zijn van groot belang.
Advertentie