09
zo, aug
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - Donderdag 6 juni mochten de projectpartners van 'Tuinen Verbinden' in Utrecht een Gouden Zwaluw in ontvangst nemen van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC).


De VNC heeft de prijs toegekend voor het doel en de uitvoering van het project. “Voor het leggen van ecologisch waardevolle verbindingen tussen de bebouwing en het omringende coulisselandschap, zo zorgend voor natuurlijke, zachte overgangen en toename van biodiversiteit.” De initiatiefnemers Commissie Brommels!, Stichting Wrâldfrucht en het Nordwin College zijn opgetogen over deze prijs. "In hiele opstekker!"
Advertentie