10
vr, juli
6 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - Oprichter en eigenaar van het bedrijf Dhr. Douwe Jan Boersma gaf een zeer interessante rondleiding aan CU door het bedrijf die het als haar visie ziet om op een sociale manier invulling aan circulaire werkomgevingen te geven en om op duurzame en maatschappelijke manier bijdrage te leveren aan een leefbare wereld, generaties lang."


Naast Opnieuw is Douwe Jan ook eigenaar bij Health 2 work in Surhuisterveen. Naast Opnieuw is Douwe Jan ook eigenaar bij Health 2 work in Surhuisterveen. Hier is reeds bewezen dat het ondernemen Douwe Jan goed af gaat. Zo mocht het bedrijf eerder de Bonifatius ondernemersprijs ontvangen.

Dit ondernemerschap kenmerkt zich met een hart voor fundamentele christelijke waarden die tot uitdrukking komen in de sociale betrokkenheid op de samenleving. Zo wordt getracht mensen opnieuw in het arbeidsproces te betrekken en op die manier invulling en betekenis te geven. Deze investering vergt veel tijd en inspanning, maar met een positieve inzet worden resultaten behaald, waarbij niet enkele naar de financiële kant wordt gekeken maar zeker ook naar de sociale en relationele.

Daarnaast wordt vanuit zorg voor het milieu zuinig en wijs omgegaan met grondstoffen. Uit de presentatie bij Opnieuw bleek dat we bij huidige voortzetting van het consumentisme een aantal grondstoffen binnen een halve eeuw niet of nauwelijks meer voorhanden zullen hebben. Denk aan zink, zilver, koper en lood. Vooral Nederland is één van de landen die in consumentisme voorop gaat en waar een beperkte bewustwording is van de leegroof van de aarde van dergelijke grondstoffen. Dit komt enerzijds doordat juist op dit vlak weinig wordt gedaan aan bewustwording terwijl dit milieubewustzijn bij bijvoorbeeld gebruik van plastic wel aan de orde is. Vandaar ook dat Douwe Jan Boersma met de toepasselijke naam ‘Opnieuw’, focust op hergebruik van materialen. Opnieuw wil bekend staan als een bedrijf dat expertise heeft op het gebied van circulaire oplossingen in de werkomgeving.

We constateren in de samenleving dat bedrijven vaak vanuit een zeker beleid, maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Hiervoor worden vaak ook extra budgetten beschikbaar gemaakt. Als ChristenUnie weten we deze eerste stap ook zeer te waarderen. Maar het zou nog mooier zijn dat dit niet vanuit een gevoel tot sociaal en maatschappelijke verplichting werd gerealiseerd maar dat het veel meer een zaak van het hart zou zijn. Dat je bij alles wat je doet, duurzaamheid en sociaal omzien naar de ander zou willen realiseren. Dat je daartoe gedreven werd door een andere bron. Die grondhouding moeten we leren maar vereist wel een andere insteek van het leven. Namelijk dat we ons zelf niet op de eerste plaats zetten maar de ander.


Advertentie