Advertentie:

Nieuws
BURGUM - De overheid stimuleert regio’s om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. In de regio Zuidoost-Friesland hebben vmbo, mbo en het bedrijfsleven samen plannen gemaakt om het techniekonderwijs te versterken. Op 1 juli 2019 heeft de beoordelingscommissie van de subsidieaanvraag groen licht gegeven voor de uitvoering daarvan.


Subsidieaanvraag
In de regio Zuidoost-Friesland hebben OSG Singelland, CSG Liudger, Gomarus College, Stellingwerf College, ROC Friese Poort, ROC Friesland College en VSO de Zwaai samen met het regionale bedrijfsleven en de gemeenten Smallingerland, Oosterstellingwerf, Tytsjerksteradiel en Opsterland een aanvraag ingediend. De activiteiten uit het plan zijn gericht op het interesseren en werven van jongeren voor de technische vmbo-profielen, het ontwikkelen van innovatief en kwalitatief sterk techniekonderwijs, de professionalisering van docenten en het gebruikmaken van elkaars faciliteiten.
 
Techniek Expertise CentrumIn de regio Zuidoost-Friesland wordt een Techniek Expertise Centrum (TEC) opgericht om vanuit een regionale aanpak te zorgen voor een kwalitatief goed en breed opleidingsaanbod om voldoende mensen voor de technieksector op te kunnen leiden. Het TEC is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid waarbinnen kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding centraal staat.
 
Vanuit het TEC worden door het onderwijs en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven extra activiteiten uitgevoerd die inspelen op de geconstateerde regionale mismatch (kwalitatief en kwantitatief). Enerzijds zijn meer technisch geschoolde arbeidskrachten nodig dan dat er nu worden opgeleid. Anderzijds groeit de behoefte aan andere, nieuwe kennis en vaardigheden die aansluiten bij de snelle technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven.
 
Samenwerkingspartners
Vorig jaar is er ter voorbereiding op de subsidieaanvraag een publiek-private samenwerking opgezet, om samen te werken aan Sterk Techniekonderwijs in de regio Zuidoost-Friesland. “We hebben samen hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en hiermee zo veel mogelijk leerlingen een prima techniekopleiding te geven. Het mooie is dat we dit samen met alle onderwijssoorten en het bedrijfsleven voor elkaar krijgen,” aldus Joop Vogel, College van Bestuur CSG Liudger en penvoerder Sterk Techniekonderwijs regio Zuidoost-Friesland.
 
Bij de aanvraag zijn naast bovengenoemde onderwijsinstellingen en gemeenten de volgende bedrijven en instellingen betrokken: bedrijven uit de achterban van de Koninklijke Metaal Unie, Fedecom, OTIB, Innovatie Cluster Drachten, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, OBM en de bedrijven Whisper Power BV, Breman Drachten BV, Lasmotec Montage BV, Lascon, SRI Speciaal Roestvrijstaal Industrie BV, Consolis Leenstra BV, Zonel Energy, JacFriesland BV, BREN Electrotechniek en Hydrauliek, eHRa Electronica, Loon-Droog-Mechanisatiebedrijf Wijntjes-Eijbergen BV, Van der Velde Boerhof BV, De Vries Technies Bureau, Blaauw Mechanisatie Oosterwolde, JB Besturingstechniek BV, FTD BV, Firma Nota, van der Wiel Transport, Rinsma Berlikum, Rinsma Drachten, Iedema Projectstoffering Appelscha BV, Alewijnse Marine en NVKL.
Advertenties
Advertentie