23
do, jan
8 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
HURDEGARYP - Het werk “Herinrichting van het zogenaamde Stationskwartier in Hurdegaryp” is de gemeente voornemens te gunnen aan aannemersbedrijf C. van den Adel uit Burgum. Wethouder Tytsy Willemsma opende gister de enveloppen met de inschrijfbiljetten. “De gemeente Tytsjerksteradiel is der mei ynnommen dat nei Garyp, Burgum en Hurdegaryp doarp no ek it lêste dielprojekt fan it Programma Kansen in Kernen Tytsjerksteradiel los kin. Wy binne der ek wol grutsk op dat it wurk yn Hurdegaryp Stationskwartier opnij útfiert wurde sil troch dizze oannimmer út eigen gemeente”.


Vijf regionale aannemers 
Via een meervoudig onderhandse procedure had de gemeente vijf regionale aannemersbedrijven gevraagd in te schrijven. Aannemersbedrijf C. van den Adel bleek de laagste inschrijving te hebben gedaan.
 
Kansen in Kernen Hurdegaryp Stationskwartier
De herinrichting van het Stationskwartier in Hurdegaryp valt onder het project Kansen in Kernen Tytsjerksteradiel. Dit project heeft als doel de afwaardering en herinrichting van de doorgaande wegen in de betrokken dorpen, na de aanleg van De Centrale As. De totale gemeentelijke investering in het deelproject Kansen in Kernen Hurdegaryp Stationskwartier bedraagt ongeveer 2.2 miljoen, waarvan de helft wordt bijgedragen door de provincie Fryslân.
 
Het plan voor de herinrichting van het Stationskwartier is tot stand gekomen met inbreng van de bevolking via een Klankbordgroep en via inloopmomenten voor het dorp. De gemeente en de provincie Fryslân hebben samen het project en het proces begeleid.
 
De planning van de aannemer wordt te zijner tijd besproken en toegelicht in de Klankbordgroep en vervolgens gepubliceerd. Er vindt afstemming plaats met de andere werken die in het gebied plaats vinden in het kader van de Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden en de ondertunneling van het spoor. Deze werken zijn volop in uitvoering.