Advertentie:

Nieuws
TYTSJERK - Het college van Tytsjerksteradiel gaat  de mogelijkheid voor bouw van een nieuwe school in Tytsjerk onderzoeken. Vorig jaar zijn de openbare en christelijke school van Tytsjerk gefuseerd. De leerlingen kwamen in het schoolgebouw van de voormalige openbare school. Dit gebouw is echter te klein. 


Dorpsbelang Tytsjerk wil graag voorzieningen als school, dorpshuis, en peuteropvang in één locatie onderbrengen: een multifunctioneel centrum (MFC).

Het college heeft 10.500 euro beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar een nieuw te bouwen school. De andere 10.500 euro die nodig is, hoopt het dorpsbelang uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie te halen.
Advertenties
Advertentie