Volg ons:       Nu live:

Nieuws
BURGUM - Het was niet de eerste, maar de tweede paal die wethouder Gelbrig Hoekstra donderdagmiddag vrijwel eigenhandig de grond in ramde, die symbolische eerste paal stond er al. Het slaan van die dikke betonnen pijler symboliseerde het begin van de bouw van de Nije Westermar, de sporthal die de oorspronkelijke Westermar moet gaan vervangen, die brandde vrijwel exact twee jaar geleden vrijwel tot de grond toe af. De nieuwe moet, als alles genaaid wordt zoals het geknipt is, in oktober 2020 klaar zijn.

'It kin heve'
'Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat', zou het onderschrift kunnen zijn bij het slaan van de eerste, nou ja de tweede, paal voor de Nije Westermar, de nieuwe sporthal in Burgum. Als je de tekeningen mag geloven, 'artist impression' heet dat heden ten dage, wordt het een plaatje, een architectonisch hoogstandje, duurzaam, energie-neutraal en wat al niet, in feite een schitterend visitekaartje van sportief Burgum en eigenlijk heel Tytsjerksteradiel. Zoals gezegd, het heeft even geduurd, om precies te zijn op een paar weken na twee jaar, voor de volledig afgebrande 'oude' Westermar een opvolger gaat krijgen. En het slaan van de eerste paal voor die nieuwe hal was aanleiding voor een feestje. En op dat feestje vroeg uiteraard niemand waarom het eigenlijk zo lang heeft geduurd, twee jaar en dan moet hij nog gebouwd worden. Zulke vragen stel je niet op zo'n feestelijke dag. Maar in de 'wandelgangen', op de tribunes en langs de diverse lijnen werd hij natuurlijk wel gesteld. Maar 'it kin no heve' en als hij straks klaar is, zul je daar niemand meer over horen, zeker niet als het inderdaad die innovatieve en bijzondere hal wordt die alle verwachtingen die inmiddels zijn gewekt waarmaakt. En daar twijfelde niemand aan donderdagmiddag in de speciale partytent die op de bouwplaats op het Burgumer sportpark was opgetrokken.

inloop
Ik had mij al afgevraagd waar we zouden moeten 'inlopen', zoals op de uitnodiging vermeld stond. Immers, de bouwplaats is nu nog een kale vlakte met een groot aantal betonnen palen. Maar als ik het bouwterrein oploop, zie ik de verte zowaar een paar van die wat oosters aandoende partytenten. Daar zal de inloop zijn, kan niet missen, en daar zal dus ook de koffie zijn. De vrijwel voltallige Friese pers is uitgelopen om dit 'bjusterbaarlike barren' mee te beleven. Meestal stelt het niet veel voor zo'n eerste paal, een aantal ferme tikken en hij is vrijwel compleet verdwenen. Wethouder Gelbrig Hoekstra is 'ingehuurd' voor deze klus en als je politici een microfoon geeft weet je dat er een toespraak wordt gehouden. Gelbrig Hoekstra kennende zal ze 'het kort' maken, zij is niet zo van de langdurige en -dradige verhalen onder het motto 'dêr sit gjinien op te wachtsjen'. Maar bij een dergelijke gelegenheid moet er wel het een en ander gezegd worden natuurlijk. En als we er allemaal zijn, en al met al is dat een behoorlijk groot gezelschap, neemt Piet Herder, voorzitter van het 'burgerinitiatief' dat de aanzet tot de bouw van de Nije Westermar heeft gegeven, het woord. Hij heet iedereen welkom en geeft daarna in kort bestek een overzicht van hoe het allemaal zo gekomen is. "De earste gearkomste wie noch yn de kantine fan de Westermar, om mar oan te jaan dat der al foar de brân praat waarde oer in nije sporthal. De fraach wie doe: nijbouwe as renovearje. Sa as jimme sjen kinne, renovearje is it net wurden. Us drive wie om eat del te setten wer de ferieningen, it doarp en ek de hiele gemeente grutsk op wêze kin, net alline no, mar ek de kommende tritich jier. In akkemodaajse op in park dat útnoeget om yn beweging te kommen. In park dêr't minsken elkoar moetsje en it nei it sin ha. Hjoed wurdt in fûnemint lein foar de Nije Westermar. Ik wit, it liket net sa, mar ik ha my fertelle litten dat dit hjoed net echt de earste peal is. Sy binne foarige wike al begûn, mar wol mei de twadde peal. It is no noch in keale flakte, mar oer in jier stiet hjir in prachtich gebou wêr't alle ferienings har thús fiele."

wethouder Hoekstra
Daarna was het woord aan wethouder Gelbrig Hoekstra van de gemeente Tytsjerksteradiel. "Beste aanwezigen, fijn dat jullie hier allemaal zijn op dit bijzondere moment. De gemeenteraad van Tytsterksteradiel heeft een visie vastgesteld op sport en bewegen en die visie heet 'samen werken aan sportieve en vitale inwoners' en dat is ook precies wat hier gaat gebeuren. We bouwen een nieuwe sporthal voor binnen- en buitensporters, we realiseren een sporthal en een sportpark, dat uitnodigt om te gaan bewegen, waar mensen elkaar kunnen inspireren en samen plezier aan sport beleven. Hier ontmoet je ook andere sporters en dat is goed voor de sporter en ook voor de hele Burgumer mienskip. Sport verbindt. Na de brand was er grote schrik, maar al snel daarna was er het burgerinitiatief dat na ging denken over 'hoe nu verder'. Met de sportverenigingen, met de fuserende voetbalclubs, met de omwonenden en met de gemeente, met medewerkers van de gemeente, met het college van B&W en in februari 2019 ook met de gemeenteraad, zijn de mogelijkheden onderzocht en is het resultaat straks in september 2020 zichtbaar en gebruiksklaar." Daarna benoemde de wethouder nog een aantal specifieke kenmerken van de nieuwe hal: energieneutraal, circulair, in drieën te gebruiken met uitschuifbare tribunes, ruimten om te ontmoeten, vergaderen en fysiotherapie. "Het sportpark wordt open en toegankelijk en veilig voor iedereen, heel compact om de Nije Westermar heen. De ontsluiting wordt via de Elingsloane veiliger, er komt parkeergelegenheid van meer dan 300 plaatsen." Ze deed nog even uit de doeken hoe de financiële onderbouwing nu precies in elkaar steekt. Want daar ging het met name in de raadsdiscussie van het afgelopen voorjaar om.

heien
En toen was het tijd om die roemruchte eerste paal daadwerkelijk in de grond te heien. De wethouder mocht, voor de foto in feite, even plaatsnemen in de cabine van de immense heimachine, maar het eigenlijke werk werd wel degelijk gedaan door de heimeester, heien is een vak en dat kun je niet door, met alle respect, amateurs laten doen. Maar het plaatje was mooi: Gelbrig Hoekstra met helm en veiligheidsbril. Voor het grote publiek was deze eerste paal een teken dat er nu, eindelijk, wordt begonnen met de realisatie van de Nije Westermar die volgend jaar, als alles goed gaat, klaar moet zijn. Ik kijk er naar uit en 'velen met mij', zeker weten.

Binne Kramer
Advertentie