Volg ons:       Nu live:

Nieuws
SUMAR - Bij het dorpsfeest van Sumar hoort sinds onheuglijke tijden een spelcircuit dat ook bekend werd onder de naam Zeskamp. Zes onderdelen dus die door stratenteams moeten worden afgewerkt, overmeesterd mag u ook zeggen. Welke ruimdenkende geest die spelletjes bedenkt zal wel nooit bekend worden, maar af en toe bekruipt je als toeschouwer een hoog 'Buurman/vrouw, wat doet u nu gevoel'. Hilarische scenes derhalve die met een muziekje eronder goed zouden zijn voor een uiterst amusant filmpje...


Van krattenrace tot apenhang
Een van de vaste onderdelen van het tweejaarlijks dorpsfeest van en in Sumar is sinds jaar en dag de Zeskamp. Ooit was dat een razend populair tv programma van de NCRV, met frontman Dick Passchier. Uitermate geschikt om te dienen als onderdeel van een stratenfeest, je kunt er van alles in kwijt, onderdelen ‘dy’t der op oan komme’ en ook spelletjes die leiden tot hilarische momenten en homerisch gelach. De editie 2019 maakte op deze traditie geen uitzondering. Ook nu had de organiserende Oranjevereniging niets aan het toeval overgelaten, er waren spelletjes waarvan je dacht ‘hoe betinke se it’, maar ook anderen die wel degelijk een beroep deden op de fysieke mogelijk- en vooral onmogelijkheden van de deelnemers. Alle deelnemende straten en/of buurtverenigingen hadden een team gevormd waarin op z’n minste een aantal vrouwen moesten zitten. En die dames kregen het af en toe zwaar te verduren, zowel in fysiek als in mentaal opzicht. Vrijdagmiddag werden de eerste vijf spellen afgewerkt, zaterdagochtend volgde het ‘Endspiel’, de apotheose met een heuse stormbaan en die was spectaculair en loodzwaar. Een impressie van de vrijdagmiddag.

weer
Het weer ziet er niet al te florissant uit als je de weerlieden mag geloven, maar uiteindelijk valt het in die zin alleszins mee, dat het droog blijft, oh wonder. Koud is het ook niet en dat is dan weer prettig voor de toeschouwers en dat zijn er vele, heel Sumar is uitgelopen onder het motto ‘komt dat zien’. Want zo’n Zeskamp is altijd goed voor spektakel en hilarische momenten. En dus heeft zich al een dichte haag met nieuwsgierigen rondom de arena waar het allemaal moet gebeuren, gevormd. Speaker, je mag hem ook spreekstalmeester noemen, is Walter Smedes. Hij doet dat soepeltjes, hij is ‘yn it sâlt bebiten’ in het organiseren van feestjes en hij voelt zich prima thuis hier op het grasveld achter het dorpshuis. Hij legt in kort bestek uit hoe deze Zeskamp eruit gaat zien: vijf spelletjes die door de ploegen solo of één tegen één moeten worden afgewerkt. Vragen? Geen vragen! Beginnen, ‘foardat it begjint te reinen’, want zo nu en dan dreigt de lucht behoorlijk. 

van kratrace tot buikschuiven
We beginnen met een kratrace, of dat een verwijzing naar de hedendaagse ‘ratrace’ wordt niet helemaal duidelijk, het scheelt slechts één letter, maar het is, zeg maar, een variatie op het aloude credo ‘waarom makkelijk als het ook moeilijk kan’. De ploegen moeten via een aantal lege bierkratjes zien aan de overkant te komen en dat blijkt een ‘hiel ochheden’. Saillant detail: bij een paar teams hebben ze een paar jonge kinderen ‘ingelijfd’ die de rol van mascotte spelen. Maar die mogen niet meedoen en dus hebben een paar creatieve geesten een plan B bedacht. Die mascottes worden simpelweg op de rug genomen en ze komen op die manier wel degelijk aan de overkant. Gouden idee! Zoiets kan alleen op een klein dorp, als je het mij vraagt. Het volgende spel maakt de tongen en met name de lachspieren behoorlijk los. Het heet ‘Ballonbatse’, maar die naam geeft bij lange na niet aan wat de essentie van dit spel is. Het heeft, zit ik me te bedenken als ik er naar kijk, een behoorlijk hoog ‘buurman-wat-doe-je nou’ gehalte. Ik zal u de details besparen, dan had u zelf maar moeten komen kijken, maar de bedenker moet wel haast geïnspireerd zijn door die laatste feestwagen met die voluptueuze juffrouw-in-een-string. Succes bij het publiek heeft dit spel wel, het is een beetje 'op het randje’ en dat scoort blijkbaar nog steeds. Hilarisch is het af en toe zonder meer, zeker als een van de deelnemers zo veel snelheid en kracht, misschien wel hormonaal aangedreven, wie weet, in zijn aanval op de ballon van zijn ‘slachtoffer’ meegeeft, dat hij over het hek tuimelt met een prachtige koprol. Voor normale stervelingen zou het ‘veertien dagen ziektewet’ betekenen, maar hij komt er zonder kleerscheuren vanaf. De dame van het Oranjecomité die hier toezicht moet houden, zit het zo nu en dan hoofdschuddend aan te kijken: “Ik bin bliid dat ik net meidwaan hoech, ik bin swanger en dan liket my dit net goed ta, mar it spyt my neat.” Het publiek vermaakt zich kostelijk, of dat ook voor de deelnemers geldt, waag ik in sommige gevallen te betwijfelen.

zaklopen
Ook al zo’n oeroud succesnummer, zaklopen, maar dan met z’n tweeën in één zak. Welja, moet het nog synchroon ook, alleen is al moeilijk genoeg. Met z’n tweeën is natuurlijk vragen om valpartijen en die gebeuren dan ook. Maar er zijn ook duo’s die het hebben begrepen, die hebben een bepaald ritme en dan gaat het prima.

kruiwagenrace
Weer een heel nieuwe variant op het traditionele kruiwagenracen. Mét een passagier aan boord natuurlijk, een lifter die tevens dient als navigator vanwege het feit dat de kruier een virtual reality bril op heeft, zo’n geval waardoor je de werkelijkheid een tikje anders bekijkt. En dus totaal geen idee hebt waar je met je kruiwagen naar toe rijdt. En u begrijpt, ook dit levert lachwekkende toestanden op, het feit dat de passagier omgekeerd zit en dus een andere links-rechts oriëntatie heeft dan de kruier, helpt daarbij ook niet mee, of juist wel, het is maar hoe je het bekijkt. Dikke pret langs de kant, want op de een of andere manier komt er ook nog een wasteiltje met water aan te pas. Hoe gek wil je het hebben.

buikschuiven
Met neme een groot stuk plastic doek, make dat vervolgens glad met een klassieke mix van water en zeep en aan het eind grave men een diepe kuil voor het water dat als opvang dient. Ziedaar het principe van het onvervalste buikschuiven. Het spel is simpel: aanloop, duik naar voren en glijden tot aan het water, liefst erin, dat levert extra punten op. Succes gegarandeerd, in ieder geval bij het publiek. Dit is tevens het laatste spel van deze middag, morgen wordt deze Zeskamp afgesloten met een heuse stormbaan.

Binne Kramer

Advertentie