03
vr, juli
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
KOOTSTERTILLE - De CDA fracties van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen bezoeken regelmatig bedrijven en organisaties in onze gemeenten. De fracties laten zich graag informeren over hoe de contacten gaan tussen gemeenten en het bedrijfsleven. Daarnaast willen ze graag horen hoe het bedrijf aankijkt tegen het werk van de raadsleden en de uitwerking van vastgesteld beleid. In dat kader hebben de gezamenlijke fracties een bezoek gebracht aan Biddle in Kootstertille.


Biddle zit al ruim 60 jaar in Kootstertille en is onderdeel van een Engels familiebedrijf.

De fracties werden welkom geheten door de heer Sjouke Land die ruim 27 jaar werkzaam is bij Biddle. Hij vertelde over de rijke historie van Biddle.

In 2009 is Biddle gestart met het implementeren van LEAN Manufacturing. LEAN houdt kortgezegd in om kritisch naar je werkprocessen te kijken met als doel alle overbodige processen (verspillingen) er uit te halen. Bij Biddle zijn hiermee fantastische resultaten geboekt met onder ander als resultaat een betere werkomgeving voor de medewerkers, verantwoordelijkheid lager in de organisatie maar bovenal de klant centraal. De heer Land sprak van een groot succes voor zijn productielocatie en wil graag zijn opgedane kennis delen met bedrijven/organisaties in de regio.

De CDA fracties zijn enthousiast geworden van LEAN en zijn van mening dat dit bij beide gemeenten ook goed toepasbaar zou kunnen zijn. Bij gemeenten wordt vaak traditioneel geredeneerd vanuit de regel maar niet vanuit de klant(burger). Wij willen graag bereiken dat de burger meer centraal komt te staan. Nieuwe wetgeving rondom bestemmingsplannen en dorpsvisies, de zogenaamde omgevingswet, is een prima mogelijkheid waar de processen volledig LEAN kunnen worden ingericht.

Na een zeer interessante rondleiding door een keurig opgeruimde en schone fabriekslocatie in Kootstertille werd de heer Land bedankt voor de gastvrijheid van Biddle en zijn enthousiaste verhaal over de LEAN Filosofie.
Advertentie