12
wo, aug
2 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
HURDEGARYP - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel heeft op 3 januari 2020 een woning in Hurdegaryp gesloten. Het pand wordt voor een periode van één maand gesloten wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De woning in Hurdegaryp is tijdelijk niet toegankelijk. De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. Hennepkwekerijen leiden tot overlast en zijn gevaarlijk voor de omgeving. ‘Mei dizze sluting litte wy sjen dat drugsoerlêst net tolerearre wurdt yn us gemeente’, aldus burgemeester Gebben.


Binnentreden woning
In het huis stuitte de politie op zo’n honderd wietplanten met bijbehorende apparatuur. Daarnaast was er sprake van diefstal van stroom door het plaatsen van extra aansluitingen en zware zekeringen. De brandveiligheid van de woning was hierdoor ook in het geding.

Drugsbeleid
De regels voor het (soft)drugsbeleid zijn eind 2018 aangescherpt door de burgemeesters in Noordoost Fryslân. Met het nieuwe beleid heeft een burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen, of voor het publiek toegankelijke inrichtingen, te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Het gemeentelijk drugsbeleid van Tytsjerksteradiel staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging, hierover neemt het Openbaar Ministerie een beslissing.
Advertentie