10
vr, apr
8 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BUITENPOST - De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen (VANLA) is een 4-jarig project gestart in de gemeente Achtkarspelen om boomwallen in het landschap te verrijken met eetbare bomen, struiken en planten. Dit zorgt voor extra voedsel voor het vee en is goed voor de gezondheid van het vee, biodiversiteit en innoveert het cultuurlandschap in De Friese Wouden.


Het project met de naam ‘De boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit’ doet VANLA samen met Van Hall Larenstein, Nordwin College, Landschapsbeheer Friesland, KennisCentrum voor Natuur en Leefomgeving en Stichting Wrāldfrucht. Op 3 februari vindt de aftrap van het project plaats bij Mts. Bloemhoff in Surhuisterveen, waarbij Eerste Kamerlid Joop Atsma de eerste ‘projectboom’ plant.

Het blijkt dat een landbouwsysteem waarbij vee, naast gras, ook bladeren en twijgen van bomen en struiken tot zich neemt, veel voordelen oplevert. Deze bomen en struiken dienen dan als apotheekfunctie voor het vee, want de dieren krijgen extra en gevarieerdere plantstoffen, mineralen, sporenelementen en vitamines binnen. “Vergelijk het met de mens. Die eet ook niet elke dag spinazie als ontbijt, lunch en avondeten en dat 7 dagen per week. Nee, eet gevarieerd adviseert de Schijf van Vijf. Hetzelfde geldt voor het vee”, aldus Dictus Hoeksma, secretaris van de VANLA. Gezonder vee betekent in de regel minder ziekte en zorgt voor een beter dierenwelzijn, maar levert tegelijkertijd ook een economisch voordeel op voor de boer. Ook op ecologisch vlak levert een biodiverse boomwal voordelen op, zoals het verminderen van stikstof- en CO2-uitstoot en verfraaien van het cultuurlandschap in De Wālden.

14 boeren van de VANLA doen mee aan project
In de gemeente Achtkarspelen doen 14 boeren van de VANLA mee aan het project. Zij gaan hun apotheek voor het vee uitbreiden door bestaande aanplant op de percelen te verrijken met meer plantensoorten of een nieuw landschapselement aan te leggen. “ Het project moet praktijkgerichte kennis opleveren, zodat later meer boeren dit ook kunnen implementeren in hun boerenbedrijf. Daarnaast leggen we ook een kennisbank aan die voor iedereen vrij toegankelijk is”, aldus projectleider Henk Pilat van het Nordwin College. De eerste aanzet voor de kennisbank staat sinds een paar dagen online op www.snoeivee.nl. Hierop staat alle informatie over het project. Ook de vorderingen, activiteiten en geboekte resultaten gedurende het project zullen op deze site te zien zijn.

Initiatiefnemers en partners project
Het project is een initiatief van de VANLA en zij werkt samen met Van Hall Larenstein, Nordwin College, Landschapsbeheer Friesland, KennisCentrum voor Natuur en Leefomgeving (KCNL) en Stichting Wrāldfrucht. Studenten van Van Hall Larenstein en Nordwin College doen daarbij onder begeleiding van docenten ook onderzoek en KCNL ondersteunt de eerste fase van het project financieel.

Foto: Dictus Hoeksma
Advertentie