30
ma, mrt
6 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Het college van Tytsjerksteradiel heeft besloten dat in de Freerk Bosgraafstraat in Burgum een complete herinrichting wordt uitgevoerd. 
Er zijn rioleringswerkzaamheden nodig om wateroverlast in het lage deel van Burgum te verminderen. Dit leidt tot een nieuwe inrichting die bijdraagt aan de verkeersveiligheid in de straat. Het gebied tussen Glinstrastate en CSG Liudger wordt opnieuw ingericht. De gehele Freerk Bosgraafstraat wordt een 30 kilometer-zone.
Advertentie