07
di, apr
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Bron: Facebook Dorp Buitenpost

Nieuws
BUITENPOST - Plaatselijk Belang Buitenpost maakt zich zorgen over de leegstand in het winkelcentrum en het tekort aan woningen, en besloot alle raadsfracties uit te nodigen om daarover in gesprek te gaan. Vrijdagmiddag 7 februari werd als derde in deze rij de raadsfractie van de FNP in It Koartling ontvangen.
Tijdens het overleg bleek dat veel van de geschetste problematiek niet onbekend was bij FNP'ers. Plaatselijk Belang Buitenpost herhaalde haar wens dat transformatie van winkels naar woningen gesteund wordt en dat de gemeente flexibel en pro-actief inspeelt op initiatieven op het gebied van wonen en de middenstand. Na het overleg werd een rondje door het winkelcentrum gemaakt waarbij De BinnenMarkt en groenteboer Cor Schipper werden bezocht.
Advertentie