30
ma, mrt
0 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM/DE WESTEREEN - De lokale omroepen RTV NOF (Dantumadiel en Noardeast Fryslân) en RTV Kanaal30 (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) menen dat een algehele fusie in 2020 de enige manier is om op korte termijn het belangrijkste gemeenschappelijke doel te bereiken: het bieden van een lokaal toereikend media aanbod (LTMA) voor heel Noordoost Fryslân.
De omroepen hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over de invulling van de fusie en de organisatie die daarna tot stand komt. Door deze fusie zullen de organisaties geheel in elkaar overvloeien en onder één gezamenlijk bestuur opereren. In de praktijk betekent dit in ieder geval dat beide studio’s (in Burgum en de Westereen) operationeel blijven en de vele vrijwilligers in hun eigen directe omgeving werkzaam (kunnen) blijven. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop. Verdere details zullen in de loop van het proces duidelijk worden.


Marco Keizer (voorzitter RTV NOF): “Lokale omroepen zullen meer en meer een journalistieke functie gaan vervullen. Door de pilot van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek konden we al een hele slag maken, maar door de krachten met RTV Kanaal30 te bundelen kunnen we pas echt zorgen voor continuïteit zodat we een sterke en toekomstgerichte streekomroep voor heel Noordoost Fryslân kunnen neerzetten.”.

Lutske van der Wal (voorzitter RTV Kanaal30) is blij dat de buuromroepen elkaar hebben gevonden. “Als je al zo lang samenwerkt kom je op een gegeven moment uit bij de vraag hoe de continuïteit en het plezier van de medewerkers behouden kunnen blijven. Voor ons is het belangrijk dat onze medewerkers op deze manier door kunnen gaan met wat ze gewend zijn: zich met hart en ziel inzetten voor hun lokale omroep. Ook belangrijk is dat dit kan vanuit onze huidige studio en dat we ons kunnen blijven richten op het nieuws in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.”.

Al sinds 2013 werken lokale omroepen RTV NOF en RTV Kanaal30 samen. Dit uit zich bijvoorbeeld in het succesvolle programma ‘Rûnwei Sport’. Vanuit die positie zijn beide omroepen vervolgens gaan kijken hoe ze de samenwerking verder konden intensiveren, dit in het licht van streekomroepvorming met een ‘lokaal toereikend media aanbod’ (LTMA). RTV NOF liep hiermee landelijk al voorop en kan op dat vlak door de pilot van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek nog een extra slag maken. Ook belangenorganisatie van lokale omroepen NLPO heeft in een gesprek met beide lokale omroepen het belang van LTMA sterk benadrukt.
Advertentie