01
ma, juni
9 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
STYNSGEA. Een plattegrond van de geboorteplaats van Willem Bartel na 1800. De states zijn nog te zien met het huidige evenemententerrein De Bosk donkergroen gekleurd. Linksboven ligt Rohel met toen nog bebouwing aan beide zijden van het Knillesdjip nu Princes Margrietkanaal geheten.
Rechts onder it Noard van Surhuizum de weg naar Augustinusga liep achter De Bosk langs.

Aan de oostkant Oosterburen met het buiten van Livius Epeus van Scheltinga en zijn vrouw Maria van Haersma.
De Stynsgeasterfeart liep tot het hart van de oude dorpskern, de Fabryksfeart in it West werd pas veel later gegraven. De Feansterfeart kun je een stukje van zien en ook de Turflaan is een klein gedeelte van te zien.
Op de rand van de kaart blauwachtig gekleurd in het oosten is vergraven land waar ook de eendenkooi van de familie Van der Kooi zich bevond. De lichtgekleurde percelen rondom het dorp waren in gebruik als akkers om onder andere graan en boekweit te verbouwen.

Bron: Facebook Willenm Barten van der Kooi
Advertentie